Spring til indhold
Min side

Arv, pension og forsikring for ugifte samlevende

Som ugifte samlevende er det vigtigt, at I er opmærksomme på arvereglerne, og hvordan det forholder sig med udbetaling af jeres pensions- og forsikringsmidler. Det er nemlig en udbredt misforståelse, at reglerne for ugifte samlevende er de samme som for ægtefæller, og derfor er der mange, der ender i unødvendige problemer. 

Arv 

Som ugifte samlevende arver I ikke efter hinanden, og det gælder uanset hvor længe I har været samlevende, og uanset om I har fælles børn.  

I har dog mulighed for at oprette et testamente, hvor I begunstiger hinanden. På den måde arver I efter hinanden, selvom I ikke er gift. I skal dog være opmærksomme på, at den længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo, og at der skal betales en arveafgift på 15 %. Det kræver, at I er gift, hvis I skal sidde i uskiftet bo og arve uden betaling af arveafgift. 

 

Udbetaling af pensions- og forsikringsmidler

Et testamente regulerer ikke, hvem der får udbetalt jeres pensions- og forsikringsmidler, da udbetalingen sker uden om dødsboet og direkte til den/dem, der er indsat som begunstiget. 

Hvis der ikke er indsat nogen som begunstiget, følger det af loven, at den begunstigede vil være den "nærmeste pårørende". 

 

Ens samlever vil kun være den nærmeste pårørende i følgende 2 tilfælde: 

Såfremt I bor sammen og har boet sammen i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år.

Hvis I bor sammen, og I har, har haft eller venter et barn sammen.  

Hvis I ikke er hinandens nærmeste pårørende, som beskrevet ovenfor, får den længstlevende ikke udbetalt nogen pensions- og forsikringsmidler, medmindre I aktivt indsætter hinanden som begunstiget. For at gøre dette, skal I rette henvendelse til jeres pensions- og forsikringsselskab. 

 

Pensioner og forsikringer oprettet før den 1. januar 2008

I skal være opmærksomme på, at der gælder andre regler for pensioner og forsikringer oprettet før den 1. januar 2008. For disse pensioner og forsikringer vil en samlevende aldrig blive betragtet som nærmeste pårørende, og den længstlevende vil derfor ikke få udbetalt pensions- og forsikringsmidlerne, hvis I ikke har indsat hinanden som begunstiget. Det gælder også selvom I opfylder de to krav beskrevet ovenfor.

 

Læs også

Uskiftet bo - rådighed og misbrug

Hvorfor skal man lave et testamente?