Spring til indhold
Min side - anmeld sag

Hvor meget hjælper retshjælpsforsikringen egentligt?

I forbindelse med udgivelsen af HELP Forsikrings e-bog ” Danskernes retssikkerhed og adgang til domstolene ”, vil jeg i denne artikel gerne fremhæve 4 af de største problemer, jeg som advokat oplever med retshjælpsforsikringen; manglende dækningsområder, lavt salær, utilstrækkelig forsikringssum og udeladelse af rådgivning.

Barneføtter i vannet

Hvad dækker retshjælpsforsikringen ikke?

Som det er i dag, dækker retshjælpsforsikringen ikke sager om skilsmisse, fællesbodeling, bopæl, forældremyndighed, arv og deling af aktiver samt gæld ved ophævelse af samliv.  Det kan komme som en overraskelse for mange, at de væsentligste sagstyper, som vi bliver udsat for i privatlivet og ofte har behov for juridisk bistand til, er udtaget fra dækningen. Udfaldet er desværre også, at flere ender med at stå i en situation, hvor de ikke kan få den hjælp, som de havde regnet med.  

Salær til advokaten

I sager der er omfattet af retshjælpsdækningen, afregnes advokatens salær efter domstolenes vejledende salærtakster, som er lavere, end hvad en advokat sædvanligvis afregner over for sine kunder. Mange advokater, særligt specialisterne, afstår derfor for at tage sager, der er dækket af retshjælpsforsikringen.

Hvis en sag er omfattet af småsagsprocessen – altså hvis sagsgenstanden er under 50.000 kr. – er advokatbistanden kun dækket til hovedforhandlingen. Det stramme tidsbudget gør, at det er svært at udføre et tilfredsstillende stykke arbejde, og derfor afstår mange advokater også helt fra at tage disse sager.

En uheldig konsekvens af at advokaterne afstår fra at føre sager, der er dækket af retshjælpsforsikringen, er, at forsikringstageren igen ikke kan få den kvalificerede hjælp, de har brug for.

For lav forsikringssum

I andre sager, hvor der er større krav på spil, f.eks. hvis en fejl i badeværelset har forårsaget vandskade og skimmelsvamp hos underboen, er dækningsbeløbet ikke tilstrækkeligt - særligt ikke hvis sagen tabes. I det tilfælde skal dækningen på de ca. 200.000 kr. dække omkostningerne til egen advokat, idømte sagsomkostninger, udgifter til syn og skøn, vidnegodtgørelse m.v. samt retsafgift. Her vil du som forsikringstager ofte stå tilbage med en regning til advokaten, der skal betales af egen lomme.

Ingen rådgivning

Det fjerde og største problem ved retshjælpsforsikringen er dog, at den ikke dækker rådgivning forud for en tvist. Erfaringen viser, at mange tvister kan undgås, hvis parterne modtager god og uvildig rådgivning på et tidligt tidspunkt i sagen. Derved kan parterne meget ofte få forhandlet en god løsning, som de begge er tilfredse med, og det er for mig at se, det bedste udfald en sag kan få.