Spring til indhold
Min side - anmeld sag

Hvordan kan en advokat hjælpe, hvis du bliver krænket på nettet?

Det sker oftere og oftere, at der bliver delt krænkende materiale af privatpersoner på internettet. Det kan være nøgenbilleder, hævnporno, spionvideoer m.v., som bliver delt uden samtykke fra den, der er på materialet. Offeret står i en svært situation, og det kan være svært at få hjælp fra omverdenen.

I sager om deling af krænkende materiale på internettet, kan det hurtigt udvikle sig, da delingen kan ske let og anonymt på mange forskellige medier, så som: Facebook, Ask, Snapchat, Messenger, Twitter, YouTube og diverse pornosider.

Det er meget forskelligt, hvordan offeret reagerer. Mange er vrede, men har også en vis følelse af skam, da det er meget ubehageligt konstant at blive konfronteret med, at andre f.eks. har set nogle billeder, der kun var tiltænkt ens eget privatliv. De fleste bliver ofte mødt med en holdning om, at "Du er selv skyld i det", og "Så må du være mere forsigtig". Det er vigtigt for mig at pointere, at offeret ikke er den skyldige, men derimod den, der uden tanke på offeret, deler billederne.

Deling af nøgenbilleder eller andet krænkende materiale af privatpersoner kan være i strid med straffelovens § 264d og straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover kan der rejses sag mod den, der har taget billederne, hvis der ikke er givet samtykke. Offeret har desuden krav på at billederne bliver slettet og kan rejse krav om erstatning for tort.

Hvad kan advokaten hjælpe med?

Vi rådgiver om offerets rettigheder og reaktionsmuligheder, og hjælper med at rette henvendelse til politiet og krænkerne, så denne proces ikke er overladt til offeret selv. Når krænkeren får et brev fra en advokat, er det vores erfaring, at de forstår alvoren i deres handling. De bliver også gjort opmærksomme på de alvorlige konsekvenser, det kan have for dem, hvis de fortsætter med eller gør alvor af en trussel om at dele det krænkende materiale.

Politiet har desværre ikke de fornødne ressourcer til at håndtere alle af de efterhånden mange sager, der er om krænkende materiale på nettet, ligesom sagerne ikke har den helt store prioritet. Ved at bistå offeret overfor politiet og ved at hjælpe med at skære sagen til, er det vores erfaring, at politiet ikke er så hurtige til at lukke sagerne.

Vores håndtering af sager om krænkende materiale omfatter:

Som advokater har vi tavshedspligt og erfaring med håndtering af denne type sager, og alle skridt i sagen er planlagt med klienten.

Hvis du bliver udsat for, at krænkende materiale af dig bliver delt på internettet, og har du en WebHELP forsikring, har du adgang til advokatbistand hos HELP Advokater.