Spring til indhold
Min side - anmeld sag

Hvad er identitetstyveri?

Hvad gør man, når man føler sig udsat eller allerede er blevet offer for et ID-tyveri? Vi har spurgt politiet, hvad de anbefaler, at man gør.

Identitetstyveri forklaret:

Identitetstyveri kan både finde sted på internettet og i den fysiske verden. I 2014 blev 34.400 danskere mellem 16 og 74 år udsat for identitetstyveri ifølge en undersøgelse foretaget af Det Kriminalpræventive Råd. Identitetstyveri er, når én person anvender en andens personoplysninger (f.eks. navn, CPR-nr., mailkonto) eller identitetsbeviser (f.eks. kørekort, sygesikringsbevis) uden tilladelse for at opnå en økonomisk gevinst. Misbrug af personoplysninger med henblik på chikane hører ikke herunder. Det samme gælder misbrug af betalingskortoplysninger til at trække penge på den pågældendes konto. Det, betragtes som almindelig tyveri og ikke som identitetstyveri.

Kim Aarenstrup, centerchef for Nationalt Cyber Crime Center, giver følgende eksempler:    

 • Fremsendelse af sygesikringskort, der aldrig når frem. Dernæst får personen besked om at der er en pakke til afhentning, som vedkommende aldrig har bestilt. Når personen vil afhente pakken, får personen at vide, at den er udleveret mod forevisning af sygesikringskort.

 • Person får stjålet sin pung med NemID, sygesikring og identitetskort. Pungen bliver dog afleveret samme aften i postkassen. To uger senere får personen besked om, at der er søgt om oprettelse af lån i vedkommendes navn.

 • Misbrug af CPR-nr. eller forevisning af kørekort til at købe diverse forbrugsgoder som f.eks. mobiltelefoner.

 • Hvem hæfter for tyveriet?

  Heldigvis er man relativt godt stillet, hvis man har været udsat for, at ens identitetsoplysninger er blevet misbrugt. I de fleste tilfælde, hvor ID-misbruget medfører et økonomisk tab, hæfter man nemlig som hovedregel ikke selv for dette tab – det gør kreditgiveren, som typisk vil være banken.

  Skal identitetstyveri anmeldes til politiet?

  Hvis du har været udsat for identitetstyveri skal du ifølge Kim Aarenstrup straks anmelde det til politiet.

  "Hvis man oplever, at ens identitet er blevet stjålet/misbrugt bør man melde det til politiet og kontakte relevante virksomheder og myndigheder. Dette kan være udsteder af identitetsbevis eller andre involverede parter i misbruget. Identitetstyveri kan være strafbart som bedrageri ved eksempelvis oprettelse af et forbrugslån. Desuden omhandler identitetsmisbruget typisk også et tyveri af f.eks. taske eller pung, der selvfølgelig også er strafbart. Politiets efterforskningsmuligheder afhænger således af den konkrete episode."

  Kan en jurist hjælpe?

  Har du været udsat for et identitetstyveri er det en god ide at kontakte en jurist, med henblik på at få hjælp til at blive frigjort for de ulovlige transaktioner eller aftaler, der er indgået på dine vegne af identitetstyven. Kim Aarenstrup udtaler;

  "Det afhænger meget af den konkrete sag. Men typisk vil en borger kunne blive forsøgt draget til ansvar for en handling de ikke har foretaget, og støtte i en sådan situation kunne godt komme fra en jurist."

   

  Hvordan kan du nedsætte risikoen for at blive udsat for identitetstyveri?

  Yderligere oplysninger og gode råd kan findes via linkene nedenunder: