Spring til indhold
Min side - anmeld sag

ID-tyveri - 5 gode råd fra juristen

Hos HELP hjælper vi kunder, der har været udsat for ID-tyveri. Vi bistår kunden med at forhindre yderligere skade som følge af id-tyveriet og hjælper med at få rettet op på den skade, der er sket. Typisk vil dette ske ved at få tilsidesat de aftaler, der er indgået af ID-tyven i kundens navn.

Det første stadie er typisk, at kunden mistænker, at han har været udsat for et identitetstyveri, eller at nogen har fået fat i eller kopieret hans bankkort. Dette kan eksempelvis bruges til at bestille varer på nettet eller optage forbrugslån med. På dette stadie hjælper HELP med at rådgive om forebyggende foranstaltninger, som skal forhindre ID-tyven i at gennemføre ID-tyveriet, så skaden begrænses mest muligt eller forhindres helt.

Hvis du mistænker, at nogen vil misbruge dine identitetsoplysninger, er de vigtigste råd:

  • Kontakt straks afsenderen af en regning/ betalingspåkrav for varer eller tjenester, som du ikke har bestilt. Sørg for at have kopi af al korrespondance.

  • Sørg for at politianmelde forholdet straks. Hvis forholdet ikke er politianmeldt, kan det give problemer i forhold til bevisbyrden i en eventuel retssag om tilsidesættelse af en aftale, som id-tyven har indgået på dine vegne. Sørg for at få en kopi af politianmeldelsen.

  • Sørg for at få spærret dine betalingskort og underret din bank om mistanken.

  • Sørg for jævnligt at holde øje med dine kontobevægelser for at tjekke, at der ikke bliver foretaget transaktioner, som du ikke selv har foretaget. Enhver mistanke skal anmeldes til banken.

  • Hvis du har mistanke om, at posten ikke kommer frem som normalt, skal du straks tage kontakt til Post Danmark for at få oplyst, hvilken adresse du er registreret på, og om der er nogen, der har meldt adresseændring eller omadressering af posten.

  • Hvis skaden er sket og ID-tyven er lykkedes med eksempelvis at bestille varer på nettet eller oprettet et forbrugslån i dit navn, bistår advokaten med at bestride kravene fra kreditorerne. Hvis en kreditgiver eller sælger af en vare ikke annullere aftalen, kan det være nødvendigt med en civil retssag.