Spring til indhold
Min side - anmeld sag

Hvad er ID-tyveri?

Et identitetstyveri er, når en person anvender dine personoplysninger eller identitetsbeviser uden din tilladelse til at opnå en økonomisk gevinst. De informationer, der bliver stjålet, er f.eks. dit CPR-nr., adgangskoder, sundhedsoplysninger eller andre følsomme persondata. Det efterfølgende misbrug består typisk i, at der bliver optaget lån, bliver købt varer eller oprettet abonnementer i dit navn. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er antallet af ofre for identitetstyveri fordoblet i perioden 2009-2017. Det estimeres, at over 38.500 danskere var udsat for identitetstyveri i 2017*. Heldigvis kan enkelte tiltag reducere risikoen.


*Internetkriminalitet 2017 - Offerundersøgelse om Identitetstyveri, bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace.

 

10 gode råd til at forebygge et ID-tyveri

Mere om ID-tyveri