Spring til indhold
Min side - anmeld sag

Fordeling af provenuet

Efter kundens skilsmisse var der uenighed om fordelingen af provenuet fra salget af parternes fælles hus. Spørgsmålet var hvem, der havde krav på hvad. 

Forskellige indskud

Parterne havde ægtepagt om fuldstændigt særeje. I forbindelse med køb af huset havde manden indskudt et større beløb, og hustruen havde et indskudt et mindre beløb. På skødet ejede parterne huset 50/50. Hustruen mente derfor, at hun havde krav på halvdelen af provenuet uden hensyntagen til mandens store indskud.

Det gode forlig

Help Advokater udarbejdede sammen med kunden en pengestrømsanalyse og fremsendte et brev til hustruen med opgørelse af, hvordan provenuet retligt skulle fordeles. Hustruens advokat var ikke enig og mente, at der var indgået en anden mundtlig aftale om fordeling af provenuet. HELP Advokater deltog til sidst i et forligsmøde og forhandlede sagen på kundens vegne. Sagen endte med et forlig, som begge parter kunne være tilfredse med. 

Kunden fik

Advokathjælp for i alt 60.000 kr. (30 timer á 2.000 kr.).Hele beløbet blev dækket af kundens advokatforsikring.