Spring til indhold
Min side - anmeld sag

Separation & Skilsmisse

Når du skal separeres eller skilles, sker det enten ved bevilling fra Statsforvaltningen eller ved dom. For at I kan blive skilt ved Statsforvaltningen kræver det, at I er enige om vilkårene. Kan I ikke blive enige, oversender Statsforvaltningen sagen til domstolene. Her kan du læse mere om, hvilke vilkår der findes og hvilke overvejelser, der er gode at gøre sig, inden sagen starter.

Vilkår for skilsmissen

De vilkår, der skal tages stilling til i forbindelse med en skilsmisse, er om den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvem der skal blive boende i en evt. fælles andels- eller lejebolig. Hvis I bor i villa eller ejerlejlighed, er det ikke et vilkår for skilsmissen/separationen, at I ved, hvem der skal blive boende. Hvis I skal separeres, kan I dog kun have fælles bopæl i en kort periode uden, at ægteskabet genindtræder.

Det er heller ikke nødvendigt, at have besluttet f. eks. hvor børnene skal bo, om der skal betales børnebidrag, eller hvordan alle jeres ting skal deles.

Hvis parterne ikke er enige om vilkårene for separationen/skilsmissen, indkalder Statsforvaltningen til et vejledningsmøde. Hvis begge parter er enige om beslutningen, kan man fravælge dette møde, og Statsforvaltningen vil i stedet udstede bevilling til separation/skilsmisse med det samme. Det er derfor vigtigt, at du kender din retsstilling fra starten af sagen, så du har mulighed for at forholde dig til vilkårene for skilsmissen. Her kan en advokat være en god sparringspartner, der sikrer, at du til hver en tid har styr på dine rettigheder.

Hvad er ægtefællebidrag?

Når man er gift, har man pligt til at forsørge hinanden, men denne pligt forsvinder, når man bliver separeret/skilt. Der kan dog være situationer, hvor den ene af parterne fortsat skal forsørge den anden med et ægtefællebidrag.

Ved fastsættelse af ægtefællebidrag, skal der tages stilling til hvor lang tid, der skal betales ægtefællebidrag og med hvor meget. Det er derfor vigtigt, at du i forbindelse med forhandlinger om en ægteskabssag ved hvordan din retsstilling er, så du er godt rustet til forhandlingerne.  

Kan man ikke blive enige om en aftale under Statsforvaltningens behandling af sagen, kan retten i sidste ende blive nødt til at afgøre dette ved dom.

Med HELP Advokatforsikring har du mulighed for at være repræsenteret af advokat fra sagens start, under forhandlingerne, og kan der ikke opnås enighed, fører advokaten også sagen for domstolene for dig.

Hvad med formuen?

Når man bliver gift, har man automatisk formuefællesskab, med mindre man aftaler særeje på hele eller dele af formuen i en ægtepagt. Særeje kan også være opstået ved arv eller gave. Ved bodeling skal hver parts formue opgøres hver for sig. Dette betyder, at hver ægtefælles gæld bliver gjort op; gælden trækkes fra vedkommendes aktiver, og på den måde når man frem til hver ægtefælles del af boet.Børnenes ting og penge holdes ude af bodelingen.

Hvis ikke man kan blive enige om, hvordan formuerne skal deles, kan Skifteretten afgøre dette. Men det kan være en dyr løsning, og derfor er det en god ide, at man inddrager en advokat fra starten, så man undgår dette. Det har du mulighed for med vores advokatforsikring.Hvad med børnene?Som ægtefæller har man fælles forældremyndighed over fælles børn. Hvis ægteskabet ophører, fortsætter den fælles forældremyndighed uændret, og I skal tage stilling til, hvem de fælles børn skal bo hos. I nogle tilfælde opstår der en konflikt om bopæl og forældremyndighed. Uanset hvad, har børnene ret til samvær med begge parter, og der skal derfor indgås en aftale om samvær.Hvis ikke man kan blive enige, kan Statsforvaltningen hjælpe med rådgivning, ligesom de kan træffe en afgørelse om samværet, hvis man forbliver uenige. Hvis man ved fra starten, at man har forskellige ønsker i forhold til børnene, er det en god ide at søge hjælp hos en advokat hurtigst muligt. Derved er det muligt, at spare sig selv og sine børn for unødige konflikter.

Du kan læse mere om reglerne for samvær ved skilsmisse her.