Spring til indhold
Min side

Hvorfor lave samejeaftale? 

En samejeaftale er en aftale mellem parter, som eksempelvis ejer et hus sammen, og er særlig relevant for ugifte samlevende, da disse ikke er omfattet af reglerne i ægteskabslovgivningen. Aftalen sikrer, at der i tilfælde af konflikter allerede foreligger en aftale om både de praktiske og økonomiske forhold vedrørende jeres bolig.

Dette kan eksempelvis være brugen af boligen og fordelingen af provenuet fra et salg af boligen. Dermed slipper I for eskalering af konflikter i en tid, som kan være rigtig hård for alle involverede parter. 

Separation og skilsmisse 

Der gælder særlige regler i forbindelse med separation og skilsmisse, og disse kan for mange være rigtig uoverskuelige i en svær tid. Ved separation er ægteskabet stadig gældende, men ved en skilsmisse bliver ægteskabet juridisk anset for at være ophørt.

Som udgangspunkt skal begge parter være enige om skilsmissen, inden denne kan finde sted, dog gælder der undtagelser hertil. Ved eksempelvis at lave en ægtepagt kan man sikre sig klarhed over, hvordan formuerne skal fordeles. 

Hvordan kan en jurist hjælpe, når børnene skal deles?

Alle afgørelser om samvær, bopæl og forældremyndighed træffes ud fra "hvad der er bedst for barnet". Hvis forældrene kan opnå et godt samarbejde, vil de fleste aftaler, som de indgår, være de bedste for deres børn. Kan forældrene ikke nå til enighed, er det Familieretshuset eller domstolene der træffer afgørelsen. Det sværeste for børnene er at opleve strid mellem deres forældre. Derfor kan en jurist bistå i rådgivningen og i processen til at opnå det gode samarbejde, hvilket gavner alle men særligt børnene.

Hvorfor er det godt at lave et testamente, når man er gift? 

Der kan være mange forskellige ønsker om hvordan arven skal fordeles, når man går bort. Mange tror også, at man automatisk arver af hinanden som ægtefæller, hvilket til dels også er rigtigt. Dog er det værd at vide, at arven efter førstafdøde ægtefælle deles ligeligt mellem den længstlevende ægtefælle og børnene. 

Har man derfor et ønske om at sikre længstlevende ægtefælle bedst muligt, er det en fordel at gøre dette gennem et testamente. 

Læs også

Børn & Samvær

Separation & Skilsmisse