Spring til indhold
Min side

Separation & Skilsmisse

Når du skal separeres eller skilles, sker det enten ved bevilling fra Familieretshuset eller ved dom. For at I kan blive skilt ved Familieretshuset kræver det, at I er enige om vilkårene. Kan I ikke blive enige, oversender Familieretshuset sagen til domstolene. Her kan du læse mere om, hvilke vilkår der findes og hvilke overvejelser, der er gode at gøre sig, inden sagen starter.

Man & kvinna

Vilkår for skilsmissen

De vilkår, der skal tages stilling til i forbindelse med en skilsmisse, er om den ene part skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvem der skal blive boende i en evt. fælles andels- eller lejebolig. Hvis I bor i villa eller ejerlejlighed, er det ikke et vilkår for skilsmissen/separationen, at I ved, hvem der skal blive boende. Hvis I skal separeres, kan I dog kun have fælles bopæl i en kort periode uden at ægteskabet genindtræder.

Det er heller ikke nødvendigt at have besluttet, hvor børnene eksempelvis skal bo, om der skal betales børnebidrag, eller hvordan alle jeres ting skal deles.

Hvis parterne ikke er enige om vilkårene for separationen/skilsmissen, indkalder Familieretshuset til et vejledningsmøde. Hvis begge parter er enige om beslutningen, kan man fravælge dette møde, og Familieretshuset vil i stedet udstede bevilling til separation/skilsmisse med det samme. Det er derfor vigtigt, at du kender din retsstilling fra starten af sagen, så du har mulighed for at forholde dig til vilkårene for skilsmissen. Her kan en jurist være en god sparringspartner, der sikrer, at du til enhver tid har styr på dine rettigheder.

 

Hvad er ægtefællebidrag?

Når man er gift, har man pligt til at forsørge hinanden, men denne pligt forsvinder, når man bliver separeret/skilt. Der kan dog være situationer, hvor den ene af parterne fortsat skal forsørge den anden med et ægtefællebidrag.

Ved fastsættelse af ægtefællebidrag, skal der tages stilling til perioden, der skal betales ægtefællebidrag i og beløbets størrelse. Det er derfor vigtigt, at du i forbindelse med forhandlinger om en ægteskabssag ved hvordan din retsstilling er, så du er godt rustet til forhandlingerne.  

Kan man ikke blive enige om en aftale under Familieretshusets behandling af sagen, kan retten i sidste ende blive nødt til at afgøre dette ved dom.

 

Hvad med formuen?

Når man bliver gift, har man formuefællesskab, medmindre man aftaler særeje på hele eller dele af formuen i en ægtepagt. Særeje kan også være opstået ved arv eller gave. Ved bodeling skal hver parts formue opgøres hver for sig. Dette betyder, at hver ægtefælles gæld bliver gjort op; gælden trækkes fra vedkommendes aktiver, og på den måde når man frem til hver ægtefælles del af boet. Børnenes ting og penge holdes ude af bodelingen.

Hvis ikke man kan blive enige om, hvordan formuerne skal deles, kan Skifteretten afgøre dette. Men det kan være en dyr løsning, og derfor er det en god idé, at man inddrager en jurist fra starten, så man undgår dette. Det har du mulighed for med vores forsikring. Hvad med børnene? Som ægtefæller har man fælles forældremyndighed over fællesbørn. Hvis ægteskabet ophører, fortsætter den fælles forældremyndighed uændret, og I skal tage stilling til, hvem de fælles børn skal bo hos. I nogle tilfælde opstår der en konflikt om bopæl og forældremyndighed. Uanset har børnene ret til samvær med begge parter, og der skal derfor indgås en aftale om samvær. Hvis ikke man kan blive enige, kan Familieretshuset hjælpe med rådgivning, ligesom de kan træffe en afgørelse om samværet, hvis man forbliver uenige. Hvis man ved fra starten, at man har forskellige ønsker i forhold til børnene, er det en god idé at søge hjælp hos en jurist hurtigst muligt. Derved er det muligt, at spare sig selv og sine børn for unødige konflikter.

 

Læs også

 

Børn & Samvær

Hvorfor skal jeg oprette en samejeaftale?