Spring til indhold
Min side

Hvad skal du være opmærksom på når du handler online?

Når du handler online, er det først og fremmest vigtigt, du sikrer dig, at webshoppen er troværdig.

Dette kan du blandt andet gøre ved at se på om teksten ser fornuftig ud, om priserne på webshoppen er realistiske, tjekke hvem der ejer webshoppen, hvor længe den har eksisteret, og om der er et CVR-nummer tilknyttet. 

Herudover kan du kigge efter, om hjemmesiden er e-mærket, og eventuelt hvilken score den har fået på Trustpilot. 

Hvad skal du være opmærksom på når du handler i en fysisk butik? 

Har du handlet i en fysisk butik, kan det være svært at gennemskue, hvilke regler der gælder, hvis du ønsker at returnere produktet, eller hvis produktet lider af mangler. Det er som udgangspunkt butikken, der bestemmer, om varen kan byttes eller retuneres, og hvilke regler der gælder, hvis emballagen har været brudt, eller hvis varen er taget i brug. Har butikken derimod skiltet med, at du kan få dine penge tilbage eller retunere varen, eller står det skrevet på din bon, vil du have krav på dette. Gem derfor altid din kvitteringen som dokumentation på dit køb. 

Reklamationsret og fortrydelsesret 

Har du købt en vare, enten i en fysisk butik eller på nettet, og finder du ud af at denne ikke virker eller lider af fejl og mangler, kan du gøre indsigelser i to år, hvilket kaldes reklamationsretten. 

Reklamationsretten dækker fejl som var til stede, da du købte produktet. En fejl anses for at være til stede, hvis den ikke opstår, som følge af at du har brugt varen på en forkert måde.

Ved køb af produkter online, og ofte ved køb i fysiske butikker, er der tillige en fortrydelsesret på 14 dage.

HELPs købskontrakt

Med en købskontrakt fra HELP kan du føle dig tryg, når du køber eller sælger brugte varer.

På denne måde sikrer du, at der ikke er tvivl om, hvad I har aftalt, og derfor kan kontrakten forebygge konflikter og afgøre retsforholdet i tilfælde af en tvist.

Samtidig vil du altid have dokumentation for dit køb i tilfælde af, at varen eksempelvis forsvinder, eller går i stykker. 

Her kan du blive dækket ved nethandel

  • Bestil cyberforsikring fra Topdanmark

    Bestil her

  • Bestil NetSikker abonnementet fra Telenor

    Bestil her

Læs også

Gode råd til online køb