Spring til indhold
Min side

Det skal du være opmærksom på, inden du underskriver lejekontrakten

Det ses ofte, at lejere betaler for meget i husleje, deres depositum bliver tilbageholdt eller at de bliver mødt med et krav fra udlejer om, at de skal hæfte for skader, som muligvis var til stede allerede inden de flyttede ind. 

Indflytningsrapport

I mange tilfælde kan det være en god idé at få udarbejdet en indflytningsrapport på baggrund af et indflytningssyn, inden du flytter ind i lejeboligen. Dette sikrer, at du ikke kommer til at hæfte for mangler i ejendommen, som er til stede, inden du flytter ind i lejemålet. 

Er lejen prissat for højt? 

Der er særlige regler for, hvor meget en udlejer kan kræve i husleje. Udgangspunktet er, at lejen skal være i overensstemmelse med det lejedes værdi. Dog kan det også afhænge af hvilken kommune lejligheden er beliggende i, hvornår ejendommen er opført, og hvor mange lejemål der er i ejendommen. 

Udlejer hæver husleje

Såfremt din udlejer vælger at hæve din husleje, er det vigtigt at du er opmærksom på, i hvilke tilfælde dette er tilladt. Udlejer kan kun hæve huslejen, hvis huslejen er mindre end det lejedes værdi, hvis udgifterne til driften stiger, eller hvis ejendommen er blevet gennemgående renoveret.

Udlejer tilbageholder dit depositum

Det forudbetalte depositum bruges til sikkerhed for udgifter der kan komme, hvis der er skader der skal udbedres, eller hvis du som lejer skylder udlejer penge. Udlejer skal inden for rimelig tid tilbagebetale depositum, hvis der ikke findes skader i boligen, som du er ansvarlig for. Som tommelfingerregel skal udlejer oplyse dig om de arbejder, han/hun forventer skal udføres for din regning inden 14 dage. Er du uenig i udlejers krav, eller har udlejer tilbageholdt mere af dit depositum end vedkommende er berettiget til, kan du få sagen prøvet ved Huslejenævnet.

Lejemålet er ikke i samme stand som lovet

Ifølge lejeloven, har du krav på nedsættelse af huslejen, hvis lejemålet lider af mangler, som nedsætter ejendommens værdi.

Disse mangler kan eksempelvis være skimmelsvamp, skader på loft, gulve, vægge og lækage.

Er der tale om mindre mangler, kan du kræve at udlejer udbedrer disse ting.

Naboret

Naboretten vedrører retsforholdet mellem dig og dine naboer. Helt grundlæggende siger naboretten, at man ikke må råde over sin ejendom på en måde, som begrænser andres muligheder til at råde over deres ejendom. Det kan være alt fra støjgener til generende genskin fra din nabos tag eller ulemper som følge af offentlige arbejder. Dog skal visse ulemper tåles, medmindre ulemperne overskrider "den naboretlige tålegrænse", og først da kan indsigelser gøres gældende. 

Læs også

Indflytning i lejelejlighed

Hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud, har udlejer pligt til at afholde et indflytningssyn. Hvis udlejer kun lejer ét lejemål ud, er der ikke pligt til at afholde indflytningssyn. Vi anbefaler dog, at der altid afholdes indflytningssyn så lejemålets stand kan konstateres og konflikter minimeres ved fraflytning.