Spring til indhold
Min side

Testamente - dette bør du vide

Der er mange ting i forbindelse med arv og testamente, der kan være godt at have styr på. I denne artikel har vi samlet alt, hvad der er værd at vide om testamente.

Indholdsfortegnelse

Læs også om

Anchor tag: 1

Hvorfor er det vigtigt at lave testamente?  

Mange vælger ikke at oprette et testamente fordi det er dyrt eller ikke mener det er nødvendigt, hvis man er gift. Dog er det i langt de fleste tilfælde godt at have oprettet et testamente uanset ens familieforhold. Der findes flere forskellige typer af testamenter, og der er særlige gyldighedsbetingelser.  

Når der ikke oprettes et testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovens regler.  

Anchor tag: 2

Ægtefæller  

Ifølge arvelovens § 9 arver ens ægtefælle halvdelen af ens formue, og ens børn arver på lige fod med den længstlevende ægtefælle. Det vil sige, at den længstlevende ægtefælle arver ½, mens ens børn arver 1/4. 

Formuens værdi opgøres som summen af alle afdødes værdier minus afdødes gæld. Hvis der ikke er nogen form for særejeforhold, vil afdødes formue udgøre halvdelen af ægteparrets samlede værdi, fratrukket gæld. Se eksempel nedenfor. 

Eksempel

Et ægtepar har en samlet formue på 2 mio. kr. Der er ikke oprettet et testamente. Den længstlevende ægtefælle vil derfor arve 500.000 kr., hvilket er 1/2 af afdødes formue. Barnet eller børnene vil herefter skulle dele de resterende 500.000 kr. mellem sig på lige fod. Såfremt man har to børn, vil de hver især arve 250.000 kr., hvilket svarer til 1/4.

 

Hvis der er indgået ægtepagt eller der foreligger særejeforhold, vil afdødes formue bestå af særejet (både værdi og gæld), samt halvdelen af delingsformuen. 

 

Mange ægtepar med børn ønsker ofte at sikre den længstlevende ægtefælle, så hus og andre formuegenstande ikke skal sælges for at udrede arv til børnene. Her kan man med fordel oprette et fælles testamente, hvori man bestemmer, at længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt, og førstafdødes børn skal arve mindst muligt, hvilket udgør deres tvangsarv.  

 

Derudover kan man ved at oprette et testamente ligestille særbørn og fællesbørn samt bestemme, at den længstlevende ægtefælle skal kunne sidde i uskiftet bo. Oprettelse af et testamente kan derfor være en rigtig god måde at løse potentielle arvekonflikter på, da man heri kan fordele arven på forhånd. Det er også i testamentet, som er en viljeserklæring, at man kan oplyse ønsker til begravelse, hvordan ens dødsbo skal behandles eller om arven skal gøres til særeje for arvingerne, og i så fald om dette særeje kan ophæves.

Anchor tag: 3

Samlevende  

Som nævnt ovenfor vil ens arv blive fordelt efter arvelovens regler, hvis der ikke er oprettet testamente, og i henhold til arveloven begunstiges en samlevende ikke ved dødsfald. Der skal derfor oprettes testamente, hvis man ønsker, at ens samlevende skal arve.  

 

Hvis du og din partner ikke har børn, vil man i et udvidet samlevertestamente kunne testere hele ens formue til sin samlevende. Såfremt der ikke er oprettet et testamente, vil det være den afdødes forældre der arver.  

 

Hvis der oprettes et gensidigt begunstigende testamente, vil man som ugifte samlevende kunne tilgodese hinanden mest muligt. Det kan især være vigtigt for samlevende med børn, hvis man ønsker at sikre sin partner. Hvis afdøde har umyndige børn, vil hele arven blive sat ind på en lukket forvaltningskonto, som først kan tilgås af barnet, når denne fylder 18 år. Det er derfor vigtigt at oprette testamente, hvis man vil sikre sig, at ens samlevende ikke skal sælge huset/lejligheden og har råd til at opretholde samme livsstil med sine fællesbørn som før dødsfaldet.  

 

Man kan også oprette et udvidet samlevertestamente når man venter barn sammen. 

 

For at kunne oprette et udvidet samlevertestamente skal nedenstående betingelser være opfyldt:  

  1. I skal kunne indgå et gyldigt ægteskab.  
  2. Ingen af jer må have et gyldigt samlevertestamente med en anden partner. Hvis dette er tilfældet, skal det tilbagekaldes for at kunne oprettet et nyt. 
  3. I skal have eller venter barn sammen ELLER have haft samme bopælsadresse i minimum 2 år og leve i et ægteskabslignende forhold. 
Anchor tag: 4

Enlige 

Hvis du som enlig ikke opretter et testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovens regler, og arven vil tilfalde dine legale arvinger. Arverækkefølgen afhænger af dine konkrete familieforhold og vil typisk være som følger: 

  1. Dine børn og/eller børnebørn 
  2. Forældre  
  3. Søskende  
  4. Nevøer og niecer  
  5. Bedsteforældre  
  6. Mostre, faster, farbror etc.  
  7. Staten 

 

Kusiner og fætre er ikke legale arvinger, så hvis man ønsker, at arv eller indbo skal tilfalde dem, skal de indsættes som arvinger i et testamente.  

Alt efter dine familiemæssige relationer og forhold kan det derfor være en god idé at oprette et testamente, så din arv fordeles efter dine egne ønsker. 

Med advokatforsikring kan dine kunder, medlemmer eller medarbejdere få hjælp

HELP Advokatforsikring giver adgang til advokathjælp i stort set alle de situationer, hvor man kan risikere at få brug for hjælp - brugtbilkøb, byggetilladelser, skilsmisse, arvesager, naboen der larmer, den aflyste flyrejse, uenighed om en mekanikerregning osv.

Læs mere om Advokatforsikring

Læs også

Arv, pension og forsikring for ugifte samlevende

Hvorfor skal man lave et testamente?