Spring til indhold
Min side

Arv, pension og forsikring for ugifte samlevende

Som ugifte samlevende er det vigtigt, at I er opmærksomme på arvereglerne, og hvordan udbetaling af jeres pensions- og forsikringsmidler fordeles ved dødsfald. Det er nemlig en udbredt misforståelse, at reglerne for ugifte samlevende er de samme som for ægtefæller, og derfor er der mange, der ender i unødvendige problemer. 

Opdateret d. 4/12/2023

Indholdsfortegnelse

Læs om

Anchor tag: 1

Arv 

Som ugifte samlevende arver I ikke hinanden. Det gælder uanset, hvor længe I har været sammen, og om I har fælles børn.  

I har dog mulighed for at oprette et testamente, hvor I begunstiger hinanden også kaldet et udvidet samlevertestamente. På den måde kan I næsten blive stillet som var I gift. I skal dog være opmærksomme på, at den længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo, og at der skal betales en arveafgift på 15 %. Hvis man vil undgå at betale afgift eller vil sidde i uskiftet bo, skal man være gift og der findes ingen andre muligheder for at opnå disse rettigheder.

 

Anchor tag: 2

Pensions- og forsikringsmidler

Et testamente regulerer ikke, hvem der får udbetalt den afdødes pensions- og forsikringsmidler, da udbetalingen sker uden om dødsboet og direkte til den/dem, der er indsat som begunstiget. 

Hvis der ikke er indsat nogen som begunstiget, følger det af loven, at den begunstigede vil være den "nærmeste pårørende". Det afhænger af den konkrete pensions-/forsikringsaftale, hvem der betegnes som "nærmeste pårørende".

 

Anchor tag: 3

Hvornår er din samlever "nærmeste pårørende"

Alt efter hvornår jeres pension- og/eller forsikringsaftale er oprettet, vil der være forskellige definitioner af begrebet "nærmeste pårørende".

 

Pensioner og forsikringer oprettet før 2008

Før 2008 vil nærmeste pårørende være nedenstående personer i den nævne rækkefølge:

 

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Børn eller deres livsarvinger (f.eks. børn, børnebørn osv.)
 3. Arvinger efter testamente
 4. Arvinger efter arveloven

 

For disse pensioner og forsikringer vil en samlevende derfor aldrig blive betragtet som nærmeste pårørende, og den længstlevende vil derfor ikke få udbetalt pensions- og forsikringsmidlerne, medmindre I har husket at begunstige hinanden.

 

Pensioner og forsikringer oprettet efter 2008

Hvis dine pensions- og forsikringsaftaler er oprettet efter 2008, vil definitionen "nærmeste pårørende" være ændret til personerne i nedenfor nævnte rækkefølge:

 

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, hvis èn af følgende scenarier er opfyldt
  1. I har fælles bopæl ved dødsfaldstidspunktet og har eller venter et fælles barn
  2. I har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst to år på en fælles adresse før dødsfaldet
 3. Børn eller deres livsarvinger
 4. Arvinger efter testamente 
 5. Arvinger efter arveloven

Med advokatforsikring kan dine kunder, medlemmer eller medarbejdere få hjælp

HELP Advokatforsikring giver adgang til advokathjælp i stort set alle de situationer, hvor man kan risikere at få brug for hjælp - brugtbilkøb, byggetilladelser, skilsmisse, arvesager, naboen der larmer, den aflyste flyrejse, uenighed om en mekanikerregning osv.

Læs mere om Advokatforsikring

Læs også

Uskiftet bo - rådighed og misbrug

Hvorfor skal man lave et testamente?