Spring til indhold
Min side

Dette bør du vide om fremtidsfuldmagt

I denne artikel kan du blive klogere på, hvad du overordnet bør vide om fremtidsfuldmagt. Vi dykker ned i, hvad en fremtidsfuldmagt betyder og hvad det indebærer.

Indholdsfortegnelse

Læs om

Anchor tag: 1

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som giver én eller flere personer ret til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det på grund af f.eks. sygdom, svækket mental funktion eller lignende. Som fuldmagtsgiver udpeger du selv, hvem der skal kunne handle på dine vegne.

 

Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning.

 

Alle borgere har mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis de er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Anchor tag: 2

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

Når du som fuldmagtsgiver vælger, hvem der skal være dine(e) fremtidsfuldmægtig(e), bør du overveje, om du har fuld tillid til, at den/de pågældende kan og vil varetage dine forhold.

 

Alle kan som udgangspunkt udpeges som fremtidsfuldmægtig. Det er dog et krav, at fremtidsfuldmægtigen er fyldt 18 år, når fremtidsfuldmagten sættes i kraft.

Anchor tag: 3

Mere end én fremtidsfuldmægtig

Du kan selv bestemme, om du ønsker at give fuldmagt til én eller flere personer. Vælger du at udpege flere fremtidsfuldmægtige, skal du tage stilling til, om de skal være sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden.

Sideordnede fremtidsfuldmægtige

Træder alle i funktion som fremtidsfuldmægtige ved fuldmagtens ikraftsættelse. Du kan i fuldmagten selv bestemme, om de sideordnede fuldmægtige skal handle i forening vedrørende et eller flere nærmere bestemte forhold, eller om de hver for sig skal varetage hvert deres område.

Subsidiære fremtidsfuldmægtige

Træder kun i funktion, hvis den eller de primære fremtidsfuldmægtige bliver forhindret i at varetage opgaven. Det skal fremgå klart af fremtidsfuldmagten, hvem du ønsker som din eller dine primære og subsidiære fremtidsfuldmægtige.

Anchor tag: 4

Hvilke pligter har en fremtidsfuldmægtig?

Den fremtidsfuldmægtige skal som udgangspunkt handle, som du selv ville have gjort. Fremtidsfuldmægtigen har pligt til at anvende fuldmagten i din interesse og følge de anvisninger, du har givet i fuldmagten. Fremtidsfuldmægtigen skal desuden så vidt muligt inddrage dig og din ægtefælle/samlever i de beslutninger, som han eller hun træffer.

Anchor tag: 5

Fremtidsfuldmagtens indhold

Indholdet af fremtidsfuldmagten afhænger af, hvad du bestemmer som fuldmagtsgiver. Fuldmagten kan være begrænset til et eller enkelte forhold eller omfatte alle dine økonomiske og personlige forhold. Fremtidsfuldmægtigen kan kun handle på vegne af dig som fuldmagtsgiver inden for de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Det er derfor vigtigt at være klar og præcis, når du udformer fuldmagten.

Eksempler på økomiske forhold

  • Ansøge om offentlige ydelser
  • Bestyre og sælge fast ejendom
  • Indfri lån

Eksempler på personlige forhold

  • Træffe valg og klage over enhver afgørelse vedrørende personlige forhold
  • Ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger
  • Komme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg
Anchor tag: 6

Hvornår vil fremtidsfuldmagten kunne sættes i kraft?

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når du ikke længere selv kan varetage dine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra dig eller din(e) fremtidsfuldmægtig(e) sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Ansøgningen skal være vedlagt en lægeerklæring vedrørende dine aktuelle helbredsforhold.

 

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, hvis de vurderer, at betingelserne herfor er opfyldt. Kan fremtidsfuldmagten sættes i kraft, sørger Familieretshuset for, at fuldmagten tinglyses i Personbogen.

Anchor tag: 7

Hvad koster det?

En fremtidsfuldmagt anses ikke for at være gyldigt oprettet, førend din underskrivelse af fuldmagten er bekræftet af en notar. I forbindelse hermed skal der betales en retsafgift på 300 kr. Ved ansøgningen om ikrafttrædelse til Familieretshuset, skal der endvidere betales et gebyr på 1.010 kr.  

Anchor tag: 8

Rådfør dig med en advokat

Der er mange juridiske og praktiske forhold, der skal tages stilling til, når du som fuldmagtsgiver skal udarbejde en fremtidsfuldmagt. Hos HELP Forsikring kan vi hjælpe dig med rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen og oprettelsen af din fremtidsfuldmagt, således at fuldmagten får det rette indhold og er brugbar, hvis den en dag skal træde i kraft.

 

Med advokatforsikring kan dine kunder, medlemmer eller medarbejdere få hjælp

HELP Advokatforsikring giver adgang til advokathjælp i stort set alle de situationer, hvor man kan risikere at få brug for hjælp - brugtbilkøb, byggetilladelser, skilsmisse, arvesager, naboen der larmer, den aflyste flyrejse, uenighed om en mekanikerregning osv.

Læs mere om Advokatforsikring

Læs også

Testamente - dette bør du vide

Arv, pension og forsikring for ugifte samlevende