Spring til indhold
Min side

Indflytning i lejelejlighed

Hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud, har udlejer pligt til at afholde et indflytningssyn. Hvis udlejer kun lejer ét lejemål ud, er der ikke pligt til at afholde indflytningssyn. Vi anbefaler dog, at der altid afholdes indflytningssyn så lejemålets stand kan konstateres og konflikter minimeres ved fraflytning.

Opdateret d. 24/11/2023

Indflytning

Det fremgår af Lejelovens § 90, at der skal foretages et indflytningssyn, hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud. Det anbefales dog altid at få foretaget et indflytningssyn, da det kan minimere konflikter ved fraflytning. Synet udføres som oftest med udgangspunkt i et skema (indflytningsrapport), hvor I sammen noterer lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, der er ved indflytning. Man vil gennemgå tilstanden af visse dele af boligen, herunder om det er nyistandsat eller udlejet med almindelig slitage, om der er tydelige skader m.m. eksempelvis gennemgås følgende:

 

 

Findes der fejl og mangler ved indflytningssynet kan udlejer enten vælge at udbedre de pågældende fejl og mangler, eller blot rapportere dem i indflytningsrapporten. Ved fraflytning hæfter lejer ikke for de fejl og mangler, der er nedskrevet i indflytningsrapporten. Det er derfor uhyre vigtigt at være grundig ved indflytningssynet, da lejer på den måde kan sikre, at lejer ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, som allerede var der ved indflytning.

Som lejer er det vigtigt at tage del i gennemgangen og være opmærksom på, at de fejl og mangler som konstateres bliver noteret, da det er lejers depositum, der ved udflytning skal dække udbedring af de fejl og mangler, som ikke blev noteret under indflytningssynet.

Det er udlejers ansvar, at lejer får en fysisk kopi af indflytningsrapporten i forlængelse af indflytningssynet. Det er ikke et krav, at lejer er til stede ved indflytningssynet og såfremt lejer ikke vil kvittere for rapporten (fordi lejer er uenig i rapportens indhold), skal udlejer aflevere rapporten til lejer senest to uger efter indflytningssynet. Hvis udlejer ikke overholder denne frist, har udlejeren ikke krav på at lejers depositum dækker istandsættelse ved fraflytning - medmindre skaderne skyldes misligholdelse som følge af lejers opførsel.

 

Frist for påberåbelse af mangler

Det er vigtigt, at lejer gennemgår lejligheden grundigt for yderligere mangler dagene efter indflytningssynet. Eventuelle nye opdagelser af yderligere fejl og mangler skal meddeles til udlejeren senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse jf. lejelovens § 91.

Det er en god idé at tage billeder af de fejl og mangler, som lejer opdager ved indflytningssynet og de efterfølgende 14 dage, så manglerne kan dokumenteres. Tag evt. billeder med dagens avis ved siden af, så du med sikkerhed kan dokumentere datoen for billedet.

En udlejer, der er forpligtet til at afholde indflytningssyn, men som undlader at gøre det, mister deres ret til at påberåbe sig mangler ved ejendommen, men ved undtagelse af de tilfælde, hvor lejer har ødelagt ejendommen eller har handlet svigagtigt.

Med advokatforsikring kan dine kunder, medlemmer eller medarbejdere få hjælp

HELP Advokatforsikring giver adgang til advokathjælp i stort set alle de situationer, hvor man kan risikere at få brug for hjælp - brugtbilkøb, byggetilladelser, skilsmisse, arvesager, naboen der larmer, den aflyste flyrejse, uenighed om en mekanikerregning osv.

Læs mere om Advokatforsikring

Læs også

For børnenes skyld

Uskiftet bo - rådighed og misbrug