Spring til indhold
Min side

Separation og skilsmisse

Hvis du er gift, og du ønsker at gå fra din partner, kan man enten vælge først at blive separeret eller, hvis der er særlige grunde til stede, blive direkte skilt. Ansøgning om separation eller skilsmisse skal indsendes til Familieretshuset. Du har ret til at blive separeret, uanset om din ægtefælle er enig eller ej. Efter seks måneders separation har du ret til at blive skilt. Hvis du eller din ægtefælle er enige om at opløse jeres ægteskab, kan I vælge at blive direkte skilt. Ved en direkte skilsmisse ophører jeres ægteskab med det samme. For at blive direkte skilt, er der en række betingelser, som skal være opfyldt.

Indholdsfortegnelse

Læs også om

Anchor tag: 1

Skilsmissemuligheder alt efter din situation

Der findes flere forskellige måder og muligheder for at blive skilt. Nedenfor kan du læse om dine muligheder for skilsmisse alt efter, hvilken situation du befinder dig i.

 

Direkte skilsmisse uden særlige grunde

Hvis I begge er enige og ønsker at blive skilt hurtigst muligt, uden at nogen af ægteskabslovens særlige grunde kan finde anvendelse, skal følgende betingelser være opfyldt:

 

Før juli 2020 var der en såkaldt reflektionsperiode på 3 måneder, såfremt man havde børn under 18 år. Reflektionsperioden er nu fjernet og de eneste krav, ved enighed, er derfor de to ovenstående. I henhold til fællesbørn er det således op til jer at beslutte, hvem der er bopæls- og samværsforældre. Såfremt I ikke kan nå til enighed, kan I anmode Familieretshuset eller Familieretten om at træffe afgørelse.

 

Direkte skilsmisse med særlige grunde

Hvis en af de i ægteskabsloven særlige grunde foreligger, er der altid mulighed for direkte skilsmisse, uanset om man er uenige.

De særlige grunde udgør følgende udtømmende tilfælde:

 

Separation

Hvis man er uenige om, hvorvidt man vil/skal skilles, og der ikke foreligger en af de i ægteskabslovens nævnte situationer, kan man ansøge om separation. Efter 6 måneders separation har man, hver især ret til at blive skilt. Ophørsdagen for formuefællesskabet og ens ægteskab vil således være datoen præcis 6 måneder efter anmodning om separation. 

Det er vigtigt, at du allerede fra sagens begyndelse kender din retsstilling sådan, at du har mulighed for at forholde dig til vilkårene for skilsmissen. Her kan en jurist være en god sparringspartner, der sikrer, at du til enhver tid har styr på dine rettigheder.

 

Anchor tag: 2

Hvad er ægtefællebidrag?

Som ægtefæller har I pligt til at forsørge hinanden. Forsørgelsespligten bortfalder, når I bliver separeret eller skilt. I forbindelse med separation eller skilsmisse kan den ene ægtefælle dog blive pålagt at skulle betale et ægtefællebidrag til den anden.

 

Du og din ægtefælle kan vælge selv at lave en aftale om bidragets størrelse. Hvis ikke I kan blive enige om en bidragsaftale, kan du anmode Familieretshuset om at fastsætte et bidrag. Familieretshuset afgør, om du er berettiget til ægtefællebidrag og i bekræftede fald fastsætter de perioden og beløbet.

 

Anchor tag: 3

Hvad med delingen af jeres formue?

Formuefællesskab er den formueordning, man automatisk får, når man indgår i ægteskab. Formuefællesskab betyder ikke, at I ejer alting sammen, men derimod, at der skal ske ligedeling ved ægteskabets ophør. For at finde din formue, skal du først lave en opgørelse over dine aktiver (f.eks. fast ejendom, bil og indbo), og derefter trækker du din eventuelle gæld fra. Det, der bliver tilbage, er din formue.

 

Hvis I ved separation eller skilsmisse er enige om, hvordan jeres fællesformue skal deles, kan I selv foretage delingen uden godkendelse fra en myndighed. Er I derimod uenige, kan I få hjælp af skifteretten.

 

Hvis I ikke ønsker formuefællesskab, kan dette undgås ved, at I opretter en ægtepagt om særeje. I modsætning til formuefællesskab, vil I med særeje ikke skulle dele jeres formuer ligeligt mellem jer i tilfælde af separation eller skilsmisse.

 

Anchor tag: 4

Hvad med børnene?

Som ægtefæller har I fælles forældremyndighed over fællesbørn. Ved ophør af ægteskabet har I fortsat fælles forældremyndighed, men I skal tage stilling til, hvem jeres fællesbørn skal bo hos. Børnene har ret til samvær med begge parter, og I bør derfor som forældre indgå en samværsaftale. Hvis ikke I kan blive enige om omfanget af samværet, kan Familieretshuset hjælpe med rådgivning.

I nogle tilfælde opstår der konflikt om bopæl og forældremyndighed. Hvis I allerede fra starten ved, at I har forskellige ønsker i forhold til børnene, er det en god idé at søge hjælp hos en jurist hurtigst muligt. Herved kan I spare både jer selv og jeres børn for unødige konflikter.

 

Med advokatforsikring kan dine kunder, medlemmer eller medarbejdere få hjælp

HELP Advokatforsikring giver adgang til advokathjælp i stort set alle de situationer, hvor man kan risikere at få brug for hjælp - brugtbilkøb, byggetilladelser, skilsmisse, arvesager, naboen der larmer, den aflyste flyrejse, uenighed om en mekanikerregning osv.

Læs mere om Advokatforsikring

Læs også

Børn og samvær

Hvorfor skal jeg oprette en samejeaftale?