Spring til indhold
Min side

Uskiftet bo - rådighed og misbrug

Omkring 21 % af alle dødsboer bliver udleveret til uskiftet bo, og vi modtager mange spørgsmål om, hvordan den længstlevende ægtefælle må disponere over det uskiftede bo. Tvivlen og tvisterne opstår ofte, hvis den længstlevende ægtefælle får en ny kæreste, eller giver gaver til nogle, men ikke alle børn eller børnebørn. Reglerne om misbrug af uskiftet bo bevirker ofte, at den længstlevende ægtefælle føler det som en byrde at sidde i uskiftet bo.

Opdateret d. 4/12/2023

Indholdsfortegnelse

Læs om

Anchor tag: 1

Generelle regler

Det uskiftede bo består af hele det fælleseje, man havde med afdøde. Den længstlevende ægtefælle kan derfor frit råde over hele boet, som også omfatter førsteafdødes formue. Det betyder, at den længstlevende ægtefælle kan bruge pengene, sælge hus m.v. og give gaver. Den længstlevendes råderet skal dog udøves med respekt for førsteafdødes livsarvinger.

Den længstlevende ægtefælles rådighed over det uskiftede bo er begrænset af misbrugsreglerne, som findes i arvelovens § 29 til § 32. Misbrugsreglerne er med til at sikre, at den længstlevende ikke på uforsvarlig vis formøbler hele formuen til skade for førsteafdødes arvinger.

I henhold til arveloven foreligger der misbrug af det uskiftede bo, hvis den længstlevende væsentligt har formindsket boet. Er der tale om et misbrug, kan arvingerne kræve boet skiftet og gøre krav på et såkaldt vederlagskrav, der stiller dem som om misbruget ikke havde fundet sted. Hvis misbruget f.eks. bestod i, at den længstlevende har givet uforholdsmæssige store gaver eller arveforskud, og gavemodtageren var i ond tro om boets forhold, kan gaven omstødes og skal derved tilbageleveres til boet.

 

Anchor tag: 2

Misbrug i form af forbrug

Den længstlevende må gerne leve efter en højere levestandard end tidligere, uden at det karakteriseres som misbrug. Målestokken for, hvornår et ændret forbrugsmønster får karakter af misbrug, er således forholdsvis høj og må bero på en konkret vurdering. Det er almindeligt anerkendt, at det er dyrt at blive gammel. Indtægten falder til folkepensionen med tillæg af en evt. pensionsopsparing. Mange har derfor indrettet sig på at bruge den opsparede formue i form af eks. friværdi i fast ejendom på alderdommen. Det er derfor helt i orden, at den længstlevende forbruger hele boet, så længe det ikke bærer præg af at være meningsløst eller ekstravagant.   

Spørgsmål om misbrug udspringer ofte af, at den længstlevende har fået en kæreste og beslutter sig for at nyde live med den nye kærlighed. Det kan være, at den længstlevende inviterer på rejser, har et forhøjet forbrug og giver flotte gaver til kæresten. Misbrugsreglerne kan i den situation finde anvendelse, idet forbruget ikke kun forsøder den længstlevendes liv, men også den nye kæreste. For at en ny samlevers indflydelse og forbrug kan have betydning, skal der dog være tale om et højt forbrug, hvorefter formuen på relativ kort tid formindskes væsentlig.

I sager om misbrug sammenlignes formuen på misbrugstidspunktet med formuen på tidspunktet for førstafdødes død, hvorfor en positiv udvikling i formuen kan hæve grænsen for, hvornår der foreligger et misbrug.

Hvis den længstlevende vil gifte sig på ny, skal det uskiftede bo skiftes.

 

Anchor tag: 3

Misbrug ved gaver eller arveforskud

Det er en konkret vurdering, om en gave eller et arveforskud står i misforhold til det uskiftede bo. Det er klart, at familien, der ejer LEGO, kan give væsentlig større gaver end den almindelige lønmodtager, hvis formue består af friværdi i en villa og en almindelig bil. Målestokken for, hvornår der foreligger et misbrug, er mindre for gaver og arveforskud end ved forbrug.  

Mange små gaver givet på en gang kan udgøre et misbrug. Der kan for eksempel gives gaver på 25.000 kr. til syv ud af otte børn og børnebørn. Den enkelte gave på 25.000 kr. vil typisk ikke udgøre et misbrug, men den samlede gave på 175.000 kr. kan udgøre misbrug.

Et andet eksempel på en misbrugssituation er, at familiesommerhuset bliver solgt til én af flere arvinger, til en pris, der er lavere end markedsprisen. Overdragelsen har derfor gavemoment i form af differencen mellem markedsprisen og overdragelsessummen.

Det er altid en god idé at søge uvildige råd og vejledning, når ens nærmeste går bort.

Med advokatforsikring kan dine kunder, medlemmer eller medarbejdere få hjælp

HELP Advokatforsikring giver adgang til advokathjælp i stort set alle de situationer, hvor man kan risikere at få brug for hjælp - brugtbilkøb, byggetilladelser, skilsmisse, arvesager, naboen der larmer, den aflyste flyrejse, uenighed om en mekanikerregning osv.

Læs mere om Advokatforsikring

Læs også

Hvorfor skal man lave et testamente?

Dette bør du vide om fremtidsfuldmagt