Spring til indhold
Min side

HELP Forsikring i nyt samarbejde med Dansk Stalking Center

Pressemeddelelse

Dansk Stalking Center og HELP Forsikring påbegynder nyt samarbejde, som forsøgsordning, hvor HELP stiller juridisk rådgivning til rådighed for forurettede i stalkingsager – helt gratis

 

Et nyt samarbejde mellem Dansk Stalking Center og HELP Forsikring er netop lanceret med henblik på at stille juridisk rådgivning til rådighed for udsatte i stalkingsager. Samarbejdet er en forsøgsordning, der har til formål at hjælpe udsatte i særligt komplicerede stalkingsager og samtidig skabe fokus på de problematikker, som digital stalking giver anledning til. 

 

Samarbejdsaftalen indebærer, at de forurettede kan få udvidet juridisk hjælp og rådgivning i sager, hvor Dansk Stalking Center vurderer at HELPs jurister, der har juridiske kompetencer inden for digitale krænkelser. Det er således Dansk Stalking Center, der har den første kontakt med de udsatte, som herfra kan visitere de udsatte til HELP Forsikring for yderligere juridisk rådgivning.  

 

Stalking er et særdeles aktuelt problem, hvilket også skal ses i lyset af regeringens nye stalkingudspil, hvor man med 14 initiativer vil styrke indsatsen på området. Det ser vi særdeles positivt på hos HELP, og vi glæder os til at kunne bringe flere værktøjer i spil og bidrage til at hjælpe de forurettede i denne type sager.

 

I Danmark bliver op mod 100.000 danskere årligt udsat for stalking (kilde: Justitsministeriet, 2018). De mennesker, der udsættes for stalking, befinder sig ofte i en utryg situation, hvor de kan føle sig frustreret, bekymret og alene. I nogle tilfælde kan stalking lede til sociale, psykologiske og økonomiske problemer. Derfor har Dansk Stalking Center og HELP Forsikring indgået et samarbejde, så vi sammen kan sætte endnu flere ressourcer ind på at hjælpe de danskere, som bliver udsat for stalking.

 

Country Manager, Kristian Nordbye fra HELP Forsikring siger således:

Stalking kan ramme alle uanset alder og køn. Det kan have voldsomme konsekvenser for den, som bliver stalket, og i de situationer kan juridisk hjælp være helt afgørende for at få det stoppet. Stalking er et stigende samfundsproblem og det kan i høj grad påvirke den udsatte person. Dansk Stalking Center har et formål som vi støtter, og de yder en stor hjælp for mange mennesker. For HELP er det helt naturligt, at støtte op i partnerskaber, hvor vi kan gøre en forskel gennem juridisk hjælp.

Administrerende Direktør, Lise Linn Larsen fra Dansk Stalking Center har ligeledes udtrykt sig om samarbejdet:

I Dansk Stalking Center er vi glade for samarbejdet og den nye forsøgsordning med HELP Forsikring. Ikke mindst fordi mange stalkingsager, som også omfatter digitale krænkelser, kan være meget komplekse og ofte kræver helt særlige juridiske ressource, som rækker udover hvad vi i centret kan tilbyde på nuværende tidspunkt - og udover hvad den stalkingudsatte måske selv har ressourcer til. Jeg ser derfor frem til at opleve hvordan vi sammen med Help Forsikring kan bringe hjælpen endnu længere ud.

Kontaktoplysninger

Lise Linn Larsen, Adm. Direktør Dansk Stalking Center

Mobil: 21 95 40 04

lll@danskstalkingcenter.dk

 

Kristian Nordbye, Country Manager HELP Forsikring Danmark

Mobil: 26 85 73 01

kn@helpforsikring.dk

 

Om HELP Forsikring

HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskab i Skandinavien, der tilbyder juridisk rådgivning til privatpersoner solgt som forsikring. Mere end 2 millioner kunder i Skandinavien har ret til juridisk hjælp fra HELPs advokater og jurister i sager knyttet til digitale krænkelser og identitetstyveri. Vores vision er at øge retssikkerheden og gøre juridiske tjenester tilgængelige for alle. HELP Forsikring er ejet af den tyske familiekoncern ARAG, der er et af verdens største forsikringsselskaber indenfor retshjælpsforsikringer med kontorer i 19 lande på verdensplan. Læs mere på: https://helpforsikring.dk/ og https://www.arag.com/en/

 

Om Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center er en selvstændig og uafhængig interesseorganisation, der har til formål at hjælpe alle, som er berørt af stalking. Konkret er det foreningens mål at forebygge og stoppe stalking, at oplyse om stalking, samt at bedrive fortalervirksomhed og derved arbejde for at forbedre vilkårene på stalkingområdet. Dansk Stalking Center er nordens første og eneste center, der arbejder specialiseret med stalking. Hvert år modtager centrets telefonrådgivning omkring 1.600 opkald fra personer berørt af stalking. Derudover hjælper centret omkring 350 stalkingudsatte, udøvere og pårørende i form af samtale- og rådgivningsforløb i centrets specialiserede intervention. Læs mere på: https://danskstalkingcenter.dk/

 

 

Læs også

Online afpresning

Hvad gør du, hvis du bliver udsat for en digital krænkelse?