Spring til indhold
Min side

Hvad er digitale dokumenter?

Digitale dokumenter er en række juridiske dokumenter, som er relevant for alle at anvende på et tidspunkt i livet. Med digitale dokumenter har du mulighed for nemt at oprette juridiske dokumenter ud fra eksisterende skabeloner. En jurist vil efterfølgende gennemgå dokumentet, give rådgivning og besvare eventuelle spørgsmål. De digitale dokumenter inkluderer følgende: samejeaftale, gældsbrev, købsaftale, gavebrev og testamente.

Hvordan kan en jurist hjælpe dine kunder?

Gennem livet kan vi stå over for forskellige situationer, hvor det er vigtigt at have et juridisk dokument med klare rammer. Det gælder uanset om det drejer sig om arvefordeling, boligkøb eller et lån. Med digitale dokumenter er det nemt for dine kunder at udfylde et juridisk dokument samtidig med, at de får sparring og rådgivning fra en jurist. Juristen kan vejlede dem og sørge for at dokumentet bliver skræddersyet til deres behov og sikre, at de har alle nødvendige oplysninger indgår i de forskellige dokumenter. På denne måde er dine kunder sikret de bedste vilkår, hvis der skulle opstå en konflikt, f.eks. i forbindelse med et boligkøb.  

Hvad bruges de forskellige dokumenter til?

En samejeaftale er et juridisk dokument, der fastlægger klare rammer for ejerfordelingen af et aktiv f.eks. en bolig og tilhørende udgifter eller en bil. Hvis der skulle opstå en konflikt, vil samejeaftalen regulere situationen. Læs mere om, hvorfor det er en god idé at oprette en samejeaftale her.

Et gældsbrev er et dokument, der beskriver de vilkår, der gør sig gældende mellem en långiver og en låntager. Et gældsbrev indeholder de betingelser, som skal opfyldes for at debitor ikke misligholder f.eks. lånets størrelse, hvornår og hvordan pengene skal tilbagebetales mv.

En købsaftale er en skriftlig aftale mellem en køber og en sælger i forbindelse med overdragelse af et aktiv f.eks. en ejendom, maskiner eller en bil. Købsaftalen regulerer betingelserne for handlen og sikrer, at der er klare rammer for løsning af tvister.

Et gavebrev bruges typisk når der gives større gaver, enten i form af større pengebeløb eller værdifulde genstande. Gavebrevet kan indeholde bestemmelser om, hvorvidt gaven skal være særeje for modtageren samt, hvem der skal anmelde gaven og eventuelt betale en gaveafgift til SKAT.

Et testamente er en viljeserklæring, hvor man selv kan bestemme, hvordan ens formue og ejendele skal fordeles ved død. Heri kan man blandt andet bestemme, hvem der skal arve, og hvor meget de enkelte arvinger skal modtage. Derudover kan man i et testamente også angive ønsker vedrørende sin begravelse. Læs mere om, hvorfor det det er en god idé at lave et testamente her.

Læs også

Hvorfor skal man lave et testamente?

Hvorfor skal jeg oprette en samejeaftale?