Spring til indhold
Min side

Familie

Som familie er der mange ting man løbende skal tage stilling til og forholde sig til. I en travl hverdag er der oftest mest fokus på, hvem som skal hente børnene, hvad skal der laves til aftensmad og fordeling af andre hverdagspligter. Men hvad mange aldrig får snakket om er, hvad der skal ske, hvis I vælger at gå fra hinanden. Hvad gør I med børnene? Bør I have lavet en samejeaftale? Hvad sker der, hvis den ene går bort? Hvem arver?

Der er således mange ting at forholde sig til, som mange danskere ikke overvejer, hvordan skal håndteres, når hverdagen kører derudaf. Det kan for mange også være uoverskueligt selv at skulle sætte sig ind i alle disse ting. 

Vores jurister står klar til at hjælpe og rådgive dine kunder om alt inden for familie og parforhold, så de kan føle sig trygge og bruge deres energi på andre vigtige ting.

Hvordan kan en jurist hjælpe dine kunder?

Familie- og arveretten indeholder mange regler, som er komplekse at hitte hoved og hale i. Vores jurister tager jeres kunder i hånden og rådgiver om alle tænkelige situationer inden for dette retsområde. Det kan være, at de har brug for at rådføre sig om en samejeaftale og få forklaret, hvorfor det er en god idé at indgå en sådan aftale, samt hvad den indebærer. Det kan også være, at jeres kunder har brug for hjælp og rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, og har behov for at få afklaring omkring sin situation. Vi hjælper også med at mægle mellem forældrene for at sikre den bedst mulige aftale i forbindelse med delingen af børnene. 

Eksempler på, hvad vi kan hjælpe dine kunder med

Ugifte samlevende er ikke omfattet af reglerne i ægteskabslovgivningen eller arveloven. Det er en god idé for dine kunder at sparre med en jurist og få oprettet en samejeaftale, som sikrer at der i tilfælde af konflikt allerede foreligger en aftale om hhv. de praktiske og økonomiske forhold vedrørende boligen. Det gør hele processen ved at gå fra hinanden mindre stressende, da der er klare regler for, hvem der skal have hvad.

Ved skilsmisse og separation finder ægteskabsloven anvendelse. Loven indeholder regler for ægteskabets indgåelse og opløsning. Dine kunder kan få hjælp og rådgivning af en jurist til alt inden for dette f.eks. hvornår et ægteskab er gældende eller ophørt, hjælp til ægtepagt, klarhed over hvordan formuen skal fordeles osv.

Hvad er bedst for barnet ift. samvær, bopæl og forældremyndighed? Kan forældrene nå til enighed eller skal sagen for Familieretshuset eller domstolene for afgørelse? Vores jurister kan hjælpe dine kunder med rådgivning i processen med henblik på at opnå det gode samarbejde til gavn for alle, men særligt børnene.

Hvilke ønsker har dine kunder til, hvordan arven skal fordeles? Arver man automatisk hinanden som ægtefæller? Hvordan sikrer man den længstlevende ægtefælle bedst muligt? Det kan vores jurister hjælpe og rådgive dine kunder om, således at de er bedst muligt sikret.

Læs også

Separation og skilsmisse

Skilsmisse - ægtepagten og dens retsvirkning