Spring til indhold
Min side

Hvad er leje- og naboret?

De fleste danskerne har et tag over hovedet. Nogle bor til leje, mens andre har eget hus eller egen lejlighed.

Som lejer kan man have spørgsmål til f.eks. lejekontrakten, indflytningsrapporten eller prisen på huslejen. Man kan også komme ud for, at udlejer pludseligt hæver huslejen, tilbageholder ens depositum, eller at lejemålet ikke er i samme stand som lovet. Det kan også være, at man er uenig med naboen om, hvorvidt et træ skal fældes eller ej, eller at man er generet af støj- eller lugtgener fra naboejendommen.

Der kan være mange problematikker forbundet med leje- og naboret. Ofte er det en konflikt, de fleste bøvler med selv, da det er dyrt at involvere en advokat. Konflikterne er imidlertid ofte svære at løse uden juridisk hjælp, hvilket resulterer i, at mange bruger unødigt meget tid og mange kræfter på at diskutere med sin udlejer eller nabo.

Hvordan kan en jurist hjælpe dine kunder?

Vi har alle rettigheder, og det gælder også inden for leje- og naboretten. Den almindelige dansker er dog sjældent klar over, hvordan vedkommende er stillet juridisk i en given situationer eller hvad vedkommende kan gøre krav på. Det er her, at en jurist kan hjælpe og vejlede jeres kunder.

Har dine kunder udfordringer med deres udlejer? Eller har de kontroverser med naboen?

Uanset, hjælper og rådgiver vores jurister jeres kunder om deres retsstilling inden for både leje- og naboret. Vi gør, hvad vi kan, for at løse kundens problem og overtager sagen om nødvendigt.

Eksempler på, hvad vi kan hjælpe dine kunder med

Det er vigtigt, at man læser sin lejekontrakt grundigt igennem, inden man underskriver den. Lejekontrakten kan indeholde vilkår, som er ulovlige og dermed ugyldige, og som udlejer derfor ikke kan gøre gældende.

Er lejen i overensstemmelse med det lejedes værdi? Her ses der blandt andet på, hvilken kommune lejligheden er beliggende i, hvornår ejendommen er opført, samt hvor mange lejemål der er i ejendommen.

I hvilke tilfælde er det tilladt, at udlejer hæver huslejen? Udlejer kan kun hæve huslejen, hvis huslejen er mindre end det lejedes værdi, hvis udgifterne til driften stiger, eller hvis ejendommen er blevet gennemgående renoveret.

Har udlejer ret til at tilbageholde depositummet, eller har udlejer tilbageholdt en større del af depositummet, end udlejer er berettiget til?

Lider lejemålet af mangler som f.eks. skimmelsvamp, skader på loft, gulve, vægge eller fugtskader? Hvornår kan man kræve, at udlejer udbedrer disse ting? Hvornår har man krav på huslejenedsættelse efter lejeloven?

Hvad omfatter naboretten? I hvilke tilfælde kan man gøre naboretlige indsigelser?

Har naboen ret til at kræve, at du ikke anvender din ejendom på en given måde, eller at du skal opretholde en bestemt tilstand på ejendommen?

Læs også

Træer, som er til gene for dig som nabo

Indflytning i lejelejlighed