Spring til indhold
Min side

Rejse

Efter et par år med begrænsede rejsemuligheder på grund af Covid-19 pandemien er danskernes rejseinteresse kun steget. De vil udforske verden og opleve nye ting. Der er mange transportmuligheder for at komme fra A til B, herunder fly, tog, bus, metro og færge - alt afhængig af, hvor man skal hen. Desværre er det også almindeligt kendt, at der kan opstå komplikationer i forbindelse med køb af en rejse, uanset om det drejer sig om en pakkerejse eller blot køb af togbilletter. 

Dine rettigheder ved forsinkelse

Det sker desværre ofte at ens fly, tog eller bus bliver voldsomt forsinket, hvilket kan være til stor gene. Alt efter hvilket transportmiddel du anvender, er der forskellige muligheder for at modtage erstatning eller kompensation for den forsinkelse eller aflysning du oplever. I henhold til lovgivningen har EU udstedt flere forordninger, der omhandler passagerrettigheder og de vil derfor finde anvendelse når du rejser i Europa. Forordningerne dækker fly, tog, skibs-og busrejser. Der er i disse tilfælde særlige betingelser, der skal være opfyldt for at kunne modtage kompensation.

Hvordan kan en jurist hjælpe dine kunder?

Med Mobility kan dine kunder få juridisk hjælp i forbindelse med forsinkelser eller aflysninger og/eller ødelagt bagage, hvis rejsen overstiger 500,- pr. person gældende for følgende transportmidler: fly, tog, bus, båd, sporvogn og metro. Den juridiske bistand gælder for krav mod transportselskabet direkte, et rejsebureau og/eller din rejseforsikring, hvis de uberettiget nægter dækning. Med undtagelse af pakkerejser vil vi derfor kunne hjælpe dine kunder i de fleste tilfælde både i forhold til at rette krav mod de relevante parter, men også til at vejlede og rådgive dine kunder om deres rettigheder og hvorvidt det er muligt at opnå kompensation.

Mann med koffert

Komplikationer i forbindelse med rejseforsikringen

Vi er også behjælpelige, hvis der opstår klager i forbindelse med rejseforsikringen. Dette kan f.eks. være, hvis man mister sin bagage, og forsikringsselskabet ikke kompenserer det påståede beløb for bagagens indhold. Vi hjælper også med andre udfordringer i forbindelse med rejseforsikringen. Det er dog et krav, at kunden har fremsat en klage, og at skadesforsikringsselskabet har afslået dækning.  

Eksempler på, hvad vi kan hjælpe dine kunder med

Er flyet forsinket og rejser man fra eller til et EU-land, vil man være omfattet af EU's passagerrettigheder. Hvis flyet er mere end 2 timer forsinket, kan man have krav på følgende: økonomisk kompensation, mad og drikke og/eller indkvartering. Vi hjælper med at afklare, hvordan kunden er stillet i henhold til de forskellige kompensationsmuligheder. 

Hvis færgeovergangen bliver mere en 90 minutter forsinket eller aflyst, skal billetudbyderen tilbyde valget mellem at få billetprisen refunderet eller en returrejse, hvis man har behov for dette for at komme hjem. De kan også vælge at omlægge rejsen, men det skal gøres omkostningsfrit for kunden. 

Det er hertil vigtigt at nævne, at billetudbyderen ikke er forpligtet til at afholde udgifterne for overnatning, hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldes voldsomme vejrforhold, der bringer sikker sejlads i fare.

Hvis man står i en situation, hvor færgen er forsinket, hjælper vi med at få fastlagt, hvad kunden kan få af kompensation og hjælper med at rette krav mod billetudbyderen, hvis man har haft omkostninger, som vi vurderer, burde refunderes.

Udgangspunktet efter EU-reglerne er, at toget skal være mere end 1 time forsinket. Mange togselskaber stiller dog deres kunder bedre, hvorfor man kan få kompensation, hvis toget er mindre end 1 time forsinket. Vi hjælper med at finde ud af, hvordan kunden er stillet efter en forsinkelse og hvem der kan rettes krav imod.