Spring til indhold
Min side

Hævnporno

I denne artikel kan du blive klogere på hævnporno og deling af billeder uden samtykke. Vi dykker ned i lovgivningen og hvilken betydning det har i forhold til om personen er under eller over 18 år gammel.

Indholdsfortegnelse

Læs også om

Anchor tag: 1

Hævnporno og deling af billeder uden samtykke

Hævnporno er kendetaget ved at være en digital seksuel krænkelse, som begrundes med en hævnlyst mod en ekskæreste, ekskone eller anden relation. Den krænkede vil derfor typisk have et forhold til krænkerne.  

 

Hævnporno er dog en lidt forældet betegnelse, da deling af private billeder ikke behøver at blive begrundet med hævn eller være porno før det kan anses som strafbart. Den typiske betegnelse for deling af nøgenbilleder etc. vil være digitale krænkelser. Kernen i deling af billeder eller videoer er således, hvorvidt der er givet samtykke eller ej.  

 

Der findes forskellige bestemmelser i straffeloven som kriminaliserer deling af ens private billeder og det er derfor vigtig at anmelde det til politiet, hvis nogen deler billeder eller videoer af dig uden samtykke. Det er derfor også vigtigt at du indsamler dokumentation for krænkelsen inden du søger det fjernet fra nettet. 

 

Før man vælger at politianmelde en person for ulovlig deling af ens billeder, kan man med fordel række ud til personen og bede denne om at fjerne billeder og oplyse om de strafferetlige konsekvenser det potentielt kan have, hvis billederne ikke fjernes.  

 

Hvis personen ikke frivilligt fjerner billederne, bør man straks kontakte de forskellige hjemmesider og sociale medier og bede dem om at fjerne billederne, da de ikke er delt med samtykke.  

Anchor tag: 2

Personer over 18 år  

Hvis du er over 18 år og en person deler billeder eller videoer af dig, herunder billeder som har en seksuel karakter, ville dette som udgangspunkt være i strid med straffelovens §§ 264 d og 232. Det kræver dog man kan finde gerningsmanden, hvis anklagemyndigheden skal kunne rejse tiltale.  

 

Det er en betingelse for at kunne ifalde strafansvar efter § 264 d, at man kan identificere personen på billedet, videoen eller tilhørende tekst.  

 

Hvis du sender billeder til en person, som finder det krænkende, kan der desuden være tale om blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232. 

 

Herudover skal videregivelsen ske uden samtykke og være uberettiget. Det omfatter en hver form for videregivelsen, både via SMS, Messenger eller publicering på internettet.  

Anchor tag: 3

Personer under 18 

I henhold til straffeloven defineres børn som en person under 18 år, hvilket kan virke modstridende når den seksuelle lavalder er 15 år. Det betyder reelt at personer mellem 15-17 år gerne må optage og dele nøgenbilleder med en kæreste, men er beskyttet mod at optræde som pornomodeller og i prostitution. Hvis man er under 18, kan der derfor ikke gives samtykke til offentlig deling af ens nøgenbilleder.  
 
Herudover vil der kunne rejses tiltale efter straffelovens § 235 for udbredelse/besiddelse af børnepornografi. 

 

Hvis billederne eller optagelserne er pornografiske, og offeret er under 18 år, vil der alt efter omstændighederne ligeledes kunne straffes for medvirken til optagelse af børnepornografi med forsæt til at sælge eller på anden måde udbrede materialet efter straffelovens § 226, jf. § 23.  

 

I februar 2023 blev der ligeledes fremsat et lovforslag om ny selvstændig groomingbestemmelsen af Justitsministeren, hvorefter en gerningsperson vil kunne straffes med op til 2 år fængsel, hvis en gerningsperson opbygger en relation til en forurettede, som er under 18 år, med det formål senere at udsætte personen for seksuelt overgreb.   

 

Med Cyberforsikring kan dine kunder, medlemmer eller medarbejdere få hjælp

HELP Cyberforsikring giver adgang til juridisk hjælp i situationer, hvor man udsættes for digitalt misbrug og snyd.

Læs mere om Cyberforsikring

Læs også

Sextortion: Frederik blev afpresset og fik delt sexvideo på Instagram

Hvordan kan en jurist hjælpe, hvis du bliver krænket på nettet?