Spring til indhold
Min side

Hvordan kan en jurist hjælpe, hvis du bliver krænket på nettet?

Det sker langt hyppigere, at der bliver delt krænkende materiale af privatpersoner på internettet. Det kan være nøgenbilleder, videoer af en person nøgen m.v., som bliver delt uden samtykke fra den, der er på videoerne/billederne. Offeret står typisk i en svært situation, og det kan være svært at få hjælp fra omverdenen.

Opdateret d. 13/11/2023

I sager om deling af krænkende materiale på internettet, kan omfanget hurtigt udvikle sig, da delingen nemt og anonymt kan sprede sig på forskellige medier, så som: Facebook, Ask, Snapchat, Messenger, Twitter, YouTube og diverse pornosider.

 

Det er meget forskelligt, hvordan offeret reagerer, hvis man bliver udsat for så krænkende handlinger. Mange er vrede, men har også en vis følelse af skam, da det er meget ubehageligt konstant at blive konfronteret med, at andre f.eks. har set nogle billeder, der kun var tiltænkt ens eget privatliv. De fleste bliver ofte mødt med en holdning om, at "Du er selv skyld i det", og "Så må du være mere forsigtig". Det er vigtigt at pointere, at offeret ikke er den skyldige og intet forkert har gjort, men derimod den person, der videredeler billeder og videoer uden tanke på offeret, som bærer skylden.

 

Deling af nøgenbilleder eller andet krænkende materiale af privatpersoner kan være i strid med straffelovens § 264d og straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover kan der rejses sag mod den, der har taget billederne, hvis der ikke er givet samtykke. Offeret har desuden krav på at billederne bliver slettet og kan kræve tortgodtgørelse.

 

Hvad kan juristen hjælpe med?

Vi rådgiver om offerets rettigheder og reaktionsmuligheder, og hjælper med at rette henvendelse til politiet og krænkerne, så denne proces ikke er overladt til offeret selv. Når krænkeren får et brev fra en jurist, er det vores erfaring, at de forstår alvoren i deres handling. De bliver også gjort opmærksomme på de alvorlige konsekvenser, det kan have for dem, hvis de fortsætter med eller gør alvor af en trussel om at dele det krænkende materiale.

 

Politiet har desværre ikke de fornødne ressourcer til at håndtere alle af de mange sager, der omhandler krænkende materiale på nettet, lige så vel som at sagerne ikke bliver prioriteret, grundet ressourcer. Ved at bistå offeret overfor politiet og ved at hjælpe med at skære sagen til, er det vores erfaring, at politiet ikke er lige så hurtige til at lukke sagerne.

 

Vores håndtering af sager om krænkende materiale omfatter:

 

 

Som jurist har man tavshedspligt og vi har stor erfaring med håndtering af denne type sager. Alle skridt i sagen er planlagt med klienten, så denne føler sig inddraget og set.

Med Cyberforsikring kan dine kunder, medlemmer eller medarbejdere få hjælp

HELP Cyberforsikring giver adgang til juridisk hjælp i situationer, hvor man udsættes for digitalt misbrug og snyd.

Læs mere om Cyberforsikring

Læs også

Familien blev ramt, da teenagedatter blev krænket

Rigspolitiet: Krænkende billeder er et stort og stigende problem