Spring til indhold
Min side

Beskyt dine kunders juridiske interesser

Hos HELP Forsikring mener vi, at ret skal være ret for alle. Virkeligheden er dog ofte, at advokathjælp er forbeholdt de få – dette gælder også i erhvervslivet. Vi har derfor udviklet et nyt erhvervsretshjælpsprodukt, der giver hurtig og let adgang til juridisk rådgivning allerede inden problemet opstår.

HELP Forsikring adskiller sig ved at tilbyde en indledende vurdering uden yderligere omkostninger. Dermed står dine kunder aldrig alene med deres juridiske dilemmaer – et telefonopkald er alt, der skal til for at aktivere hjælpen og lede sagen i trygge hænder, fra forebyggende rådgivning til forsikringsdækning.

Med op til 15 timers juridisk rådgivning pr. forsikringsår får dine kunder en værdifuld ressource til både at navigere i aktuelle forsikringssager og til at adressere potentielle risici. 

Særlige fordele med HELPs erhvervsretshjælp

Juridisk frontline support uden selvrisiko (15 timer pr. forsikringsår)

Transparent selvrisikostruktur ved tvist

Dækker op til 500.000 kr. pr. tvist (max 2 tvister pr. forsikringsår)

Modpartsrisiko inkluderet

Erhvervsretshjælpsproduktet fra HELP Forsikring er skræddersyet til forsikringsformidlere, der ønsker at tilbyde deres kunder et solidt juridisk sikkerhedsnet både før og under en tvist. Som forsikringsformidler kan du med dette produkt imødekomme et voksende behov for juridisk beskyttelse i et stadig mere komplekst
erhvervsliv.

Med vores dækning, står dine erhvervskunder stærkt inden for nøgleområder som ansættelsesret, kontraktsret indenfor kernevirksomhed og leverandørkontrakter, hvilket gør det muligt for dig at tilbyde markedets mest omfattende løsning.

Emner vi rådgiver indenfor

Når en virksomhed indgår en aftale med en leverandør om levering af en vare eller en ydelse til virksomheden, er det en god idé at lave en egentlig leverandøraftale. Aftalen regulerer præcis hvad virksomheden får, hvornår virksomheden får det og til hvilken pris. På den måde er det lettere at beregne omkostninger ved driften og dermed definere risici og muligheder på fremtidige opgaver. 

Ved udarbejdelse og indgåelse af leverandøraftaler kan vores jurister bistå virksomheden med den nødvendige juridiske sparring og kan derved bidrage til at give virksomheden sikkerhed for, at leverandøren leverer de(n) aftale vare(r) eller ydelse(r) til tiden og i den rette kvalitet. På samme måde bidrager en leverandøraftale til at forebygge konflikter – og skulle de alligevel opstå, kan en leverandøraftale bidrage med at løse dem.  

Virksomheder er eksperter i deres egen kernevirksomhed. Men det betyder ikke nødvendigvis at man er ekspert i juridisk bindende aftaler vedrørende kernevirksomheden. Derfor kan det være betryggende at kunne søge juridisk sparring fra HELPs jurister og advokater til netop at udarbejde eller gennemlæse og vurdere kontrakter i forbindelse med virksomhedens kernevirksomhed.  

HELP kan bistå med juridisk sparring i forbindelse med aftaleret indenfor kernevirksomhed. Alle virksomheder beskæftiger sig med aftaleret i højere eller lavere grad. Har virksomheden for eksempel brug for en standardiseret salgskontrakt som kan sendes til alle kunder, en speciel kontrakt til en enkelt kunde eller er der opstået en tvist af aftaleretlig karakter, kan HELP bidrage med juridisk viden og kunnen.  

Som lejer i et erhvervslejemål kan man have spørgsmål til f.eks. lejekontrakten, indflytningsrapporten eller prisen på huslejen. Man kan også komme ud for, at udlejer pludseligt hæver huslejen, tilbageholder ens depositum, eller at lejemålet ikke er i samme stand som lovet. Det kan også være, at man er uenig med naboen om, hvorvidt et træ skal fældes eller ej, eller at man er generet af støj- eller lugtgener fra naboejendommen. 

Der kan være mange problematikker forbundet med leje af erhvervslejemål. Ofte er det en konflikt, de fleste bøvler med selv, da det er en bekostelig affære at involvere en advokat. Konflikterne er imidlertid ofte svære at løse uden juridisk hjælp, hvilket resulterer i, at mange bruger unødigt meget tid og mange kræfter på at diskutere med sin udlejer. 

Vi har alle rettigheder, og det gælder også inden for lejeretten. Den almindelige danske virksomhedsejer er dog sjældent klar over, hvordan vedkommende er stillet juridisk i en given situation eller hvad vedkommende kan gøre krav på i forhold til deres lejede lokaler. Det er her, at en jurist fra HELP kan hjælpe og vejlede. Vi gør, hvad vi kan, for at løse problemet og overtager sagen om nødvendigt. 

Hvis virksomheden selv ejer ejendommen hvorfra der drives virksomhed, kan man have brug for juridisk hjælp i den forbindelse. Det kan også være, at man er uenig med naboen om, hvorvidt et træ skal fældes eller ej, eller at man er generet af støj- eller lugtgener fra naboejendommen. Det kan også være at man er i tvivl om hvad servitutter tilknyttet ejendommen har af betydning for hvordan man må ændre på ejendommen, eller om de begrænser ens drift af virksomheden. Ligesom man kan have brug for juridisk råd og vejledning i forhold til plan- og byggeloven i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse eller vedligeholdelse af eksisterende.  

HELP forsikring bistår virksomheden med juridisk rådgivning og advokathjælp ved tvist, indenfor alle disse områder.  

Er du i tvivl om juraen når du ansætter eller afskediger medarbejdere? HELP Forsikring står klar med juridisk rådgivning, som kan give dig tryghed i, at papirarbejdet er som det skal være ved ansættelse, samt at virksomheden står på den rette side af loven i det tilfælde, at du er nødsaget til at afskedige en medarbejder. 

HELP forsikring bistår din virksomhed når en ansættelseskontrakt skal etableres. Derudover har du mulighed for at modtage juridisk rådgivning, hvis du en dag står og har behov for at afskedige en medarbejder.  

Den teknologiske udvikling har betydet, at en stor del af alle handler og pengetransaktioner i dag foregår på online. Udviklingen har imidlertid også medført, at det er blevet nemmere at få fat i følsomme informationer, og dermed er risikoen for at blive udsat for identitetstyveri blevet større.  

Den it-kriminelle tilegner sig ofrets personoplysninger og misbruger dem til f.eks. at optage lån eller oprette abonnementer i ofrets navn, hvilket typisk efterlader ofret med en tom bankkonto eller større gæld. Dette kan ske for både private personer, men også virksomheder. Derfor vil HELP forsikring stå til rådighed med juridisk rådgivning, hvis din virksomhed bliver udsat for Identitetstyveri, Misbrug af betalingsmidler eller Svindel både før og efter en eventuel hændelse.  

 • Forebyggende foranstaltninger:  
 • Generelle og specifikke råd om hvordan Identitetstyveri, misbrug af betalingsmidler og svindel sker og hvad du kan gøre for at forhindre det.  
 • Generelle og specifikke råd om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om, at du er udsat for Identitetstyveri, misbrug af betalingsmidler, svindel eller hvis en handling du selv har foretaget, har medvirket til dette. 
 • Når der er sket en skade:  
 • Begrænse omfanget af skaden/forhindre økonomisk tab som følge af skaden.  
 • Afgøre, om der har været økonomiske uregelmæssigheder og disses omfang.  
 • Fastlæggelse og gennemførelse af foranstaltninger med det formål at forhindre yderligere misbrug og bidrage til at sikre, at tab erstattes, herunder anmodninger om kontoudtog, afhøring og indberetning af uregelmæssigheder på kontoudtog.  
 • Medvirke til at eventuelt økonomisk tab erstattes.  
 • Afvisning af uberettigede krav om penge og medvirken til at fjerne uberettigede bemærkninger i nationale kreditvurderingsdatabaser. 

Her kan du hente vores prisberegner 

1) indtast kundens oplysninger 

2) find korrekt DB kode 

3) indtast omsætning, Etableringsår og antal medarbejdere

4) Send forespørgsel til erhverv@helpforsikring.dk

Prisberegner

Vil du vide mere?

Få mere at vide om, hvordan du kan styrke dit produkt og din forretning med HELP Erhvervsretshjælp.

Vil du sælge vores Erhvervsretshjælp?

Skal udfyldes

Erhvervsretshjælpsbrochure

 • Beskyt dine kunders juridiske interesser

  HELP har udviklet et skræddersyet retshjælpsprodukt til forsikringsformidlere, som ønsker at kunne tilbyde erhvervskunder et solidt juridisk sikkerhedsnet både før og under en tvist. 

  Læs vores brochure her