Spring til indhold
Min side

HELP & House Of Control

HELP Forsikring og House Of Control har indgået en samarbejdsaftale, som indebærer en variant af advokatforsikringen for erhvervskunder af SaaS-tjenesten "Complete Control". Disse kunder kan få advokat/juridisk hjælp og rådgivning vedrørende leverandørkontrakter og huslejeret.

 

Leverandørkontrakter - dette hjælper vi med:

 

Huslejeret - dette hjælper vi med:

Spørgsmål og svar

Forsikringen gælder sager, som reguleres af norsk, svensk eller dansk ret, og som har norske, svenske eller danske domstole som værneting.

Den kollektive forsikringsaftale, som omfatter alle med Complete Control træder i kraft 1. september 2023, og løber frem til og med 31. december 2023. Derefter fornyes forsikringsaftalen automatisk for en periode på 12 måneder. Forsikringsperioden kan blive kortere end 12 måneder afhængig af hvornår abonnement på Complete Control starter.

House of Control er forpligtet til at give virksomheden information om forsikringen i forsikringsperioden, samt information ved ophør. 

 • Kontrakter inden for virksomhedens kerneforretning.
 • Risikovurderinger, HMS-forskrifter eller internationale standardkontrakter.
 • Udbuds- og indkøbsbestemmelser.
 • Køb, salg og udvikling af fast ejendom.
 • Kontrakter om finansielle tjenester og kapitalinvesteringer.
 • Sager som gælder virksomhedens godkendelser til at udøve sin virksomhed samt medarbejdergodkendelser og attester.

 • Forhold som reguleres af konkurrencelovgivningen.
 • Problemstillinger knyttet til GDPR.
 • Sager, som gælder private forhold, patent og IPR, selskabsretlige forhold, gældsforhandlinger og inddrivning af gæld og fordringer, konkurs, virksomhedens ansvar for sine datterselskaber eller andre selvstændige juridiske personer og krav mod virksomheden, der falder ind under virksomhedens ansvarsforsikring.
 • Tvister mod HELP og/eller House of Control, eller sager, hvor der er en interessekonflikt mellem virksomheden og en af ovenstående.
 • Sager som gælder virksomhedens groft uagtsomme, forsætlige eller svigagtige handling eller undladelse. 
 • Sager som har sammenhæng med skader som følge af radioaktivitet, kemiske katastrofer eller naturkatastrofer, terrorhandling, krig, revolution/optøjer eller andre tilsvarende hændelser.

Præmien betales som en del af medlemskabet i Complete Control og forfalder samtidig hermed.

I tilfælde af tvist skal virksomheden betale en selvrisiko på 3.000 kr.

Forsikringen ophører, hvis Medlemmet opsiger Complete Control, jf. FAL § 9-2 (g). Endvidere ophører forsikringen, hvis samarbejdsaftalen mellem House of Control og Selskabet ophører. Der er tale om "særlige forhold", som giver anledning til at opsige forsikringsaftalen, jf. FAL § 3-7 stk. 1. Ved opsigelse er forsikringsperioden to kalendermåneder fra opsigelsesdatoen.