Spring til indhold
Min side

Stalking - dette bør du vide

Her kan du læse mere om, hvad stalking er og hvad du kan stille op, hvis du skulle blive udsat for det. Vi gennemgår også mere i dybden, hvornår noget er stalking og hvad der skal til for at det falder ind under stalkingbestemmelsen. Til sidst ser vi på, hvad straffen for stalking er i forskellige tilfælde.

Indholdsfortegnelse

Læs også om

Anchor tag: 1

Hvornår er noget stalking og hvordan beskytter du dig bedst mod det?  

Stalking er når man forfølges, overvåges og chikaneres af et andet menneske over en længere tidsperiode, som kan være alt fra et par uger til flere år. Stalking kan både foregå digitalt og fysisk. Stalking kan derfor foregå på mange måder for eksempel ved chikane på nettet, mobilepay beskeder, vedvarende sms’er og opkald med trusler eller fysisk overvågning og forfølgelse.  

Personen, som udsættes for stalking, vil generelt opleve et tab af tryghed og sikkerhed, både i og udenfor hjemmet. Mange kan derfor have et ønske om et polititilhold, men det kan være vanskeligt at få gennemført. Derfor har man indsat en særskilt bestemmelse i straffeloven, hvorved stalking er blevet kriminaliseret. Bestemmelsen er blevet udformet, så den kan anvendes sammen med muligheden for tilhold.  

I 2022 var der 1.714, som indgav anmeldelse om stalking til politiet, hvilket udgjorde 40% af den samlede stigning af voldsforbrydelser i 2022. Stalking udgør derfor et stigende problem, som kan have store fysiske og psykiske konsekvenser. 

Hvis du oplever at blive stalket, er det vigtigt at gemme alle slags korrespondancer med personen, som stalker dig, især hvis du bliver udsat for digital stalking, da det udgør et vigtigt bevis for at stalkingen finder/har fundet sted.  

Derudover er det vigtigt aldrig at svare på henvendelserne fra stalkeren også selvom det er svært. Det er vigtigt ikke at forklare personen, hvorfor du ikke ønsker kontakt. Hvis du svarer din stalker, kan det give personen indtryk af, at du gerne vil have kontakt selvom ud giver udtryk for det modsatte.  

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre ens telefonnummer til et nyt som er hemmeligt og ændre dine sociale medier samt e-mail.

Anchor tag: #2

Hvornår er handlinger omfattet af stalkingbestemmelsen?  

Når man anmelder en person for stalking til politiet, skal sagens efterforskes. Når efterforskningen er afsluttet, er det op til anklagemyndigheden at vurdere om der er beviser nok i sagen til at kunne rejse tiltale og få personen dømt.  

 

Der er 3 betingelser, der skal være opfyldt for at anklagemyndigheden kan rejse tiltale efter den nye stalking bestemmelse. Det er vigtigt at have for øje, at der også kan blive rejst tiltale for brud på tilholdsloven og trusler efter strl § 266, hvis sagen giver anledning til dette.  

 

 

Når anklagemyndigheden skal tage stilling til om der kan rejses tiltale og føres en sag mod gerningspersonen kigger de på, hvorvidt de ovenstående betingelser er opfyldt.  

Anchor tag: #3

Hvad er straffen for stalking?  

Hvis der er tale om en førstegangsovertrædelse er udgangspunktet, at straffen ikke skal udmåles til lavere end 40 dages ubetinget fængsel. Ved ubetinget fængsel skal man i fængsel i en periode, der fastsættes af retten, men kan også i nogle tilfælde afsone med fodlænke.  

Straffen kan dog udmåles til mere end 40 dage i førstegangstilfælde alt efter overtrædelsen karakter. Dette er særligt i tilfælde, hvor adfærden er af meget grov karakter.  

Strafferammen i henhold til bestemmelsen er bøde eller fængsel indtil 3 år. Man kan derfor maksimalt ifalde straf på 3 års fængsel, hvis man dømmes efter straffelovens § 242.   

Anchor tag: #4

Injurier og ytringsfrihed 

Injurierende udtalelser er ikke underlagt den samme lovgivning som stalking og digitale seksuelle krænkelser. Injurier er udtalelser, der er æreskrænkende, nedsættende og fornærmende. Disse sager skal anlægges som civile søgsmål ved domstolene og er ofte dyre og langsommelige sager.  

Læs også

Dansk Stalking Center og HELP Forsikring forlænger samarbejdet

Sextortion: Frederik blev afpresset og fik delt sexvideo på Instagram