Spring til indhold
Min side
Gutt og far

Deling af børnene 

Når forældrene vælger at blive skilt, er det næsten umuligt at undgå, at børnene bliver påvirket. Børnene befinder sig i en svær situation, der stiller store krav til dem og endnu større krav til forældrene. Hvis forældrene ikke kan blive enige om omfanget af samværet, kan man anmode Familieretshuset om hjælp en situation, hvor det kan være rart at rådføre sig med en kyndig fagperson.

Familieretshuset

Familieretshuset beskæftiger sig primært med sager om brud og overgange i familien f.eks. ved skilsmisse, hvor der er børn involveret, og hvor forældrene ikke kan blive enige om samværets omfang. Her vil Familieretshuset hjælpe med at finde en løsning, der er bedst for den enkelte familie. I en sådan situation kan det være gavnligt at have en jurist med på sidelinjen for at sikre det bedst mulige forlig, som alle parter kan være tilfredse med – og ikke mindst børnene. 

Gutt klatrer i tre

Barnets rolle

For at finde frem til den bedste samværsordning vil Familieretshuset inddrage jeres børn i sagen. Det er Familieretshuset, der beslutter, hvordan sagen fremføres, og hvordan børnene inddrages. Dette kan f.eks. indebære samtaler med børnene og indhentning af udtalelser fra daginstitutioner og skoler. 

Hvordan kan en jurist hjælpe dine kunder?

En jurist kan hjælpe med at forberede forælderen til mødet i Familieretshuset, så forælderen kender sin egen og sine børns retsstilling. Juristen kan også deltage i mødet ved Familieretshuset, hjælpe med at forhandle og vurdere de fremlagte forslag til samvær. Dette gælder for alle typer sager – ikke kun dem med et højt konfliktniveau. Mange finder det beroligende og givende at have en kyndig fagperson at drøfte sagen med. Hvis der ikke opnås en aftale, kan juristen også repræsentere sagen over for Familieretshuset og ved domstolene. 

Læs også

Familien blev ramt, da teenagedatter blev krænket

Børn og samvær