Spring til indhold
Min side
Gutt og far

Deling af børnene 

Når man som forældre vælger at blive skilt, er det næsten umuligt at undgå, at denne beslutning også vil påvirke ens fælles børn. Skilsmisse er altid en svær situation, der stiller store krav til både forældre og børn. Hvis man som forældre ikke kan blive enige om omfanget af samværet og/eller børnebidraget, kan man anmode Familieretshuset om hjælp en situation, hvor det kan være rart at rådføre sig med en kyndig fagperson.

Familieretshuset

Familieretshuset beskæftiger sig primært med sager om brud og overgange i familien f.eks. ved skilsmisse, hvor der er børn involveret, og hvor forældrene ikke kan blive enige om samværets omfang. Her vil Familieretshuset hjælpe med at finde en løsning, der er bedst for den enkelte familie. I en sådan situation kan det være gavnligt og trygt at have en jurist med på sidelinjen for at sikre det bedst mulige forlig for alle parter – og ikke mindst de børn, der er involveret.

Gutt klatrer i tre

Barnets rolle

For at finde frem til den bedste samværsordning vil Familieretshuset inddrage jeres børn i sagen, hvis det vurderes at jeres børn kan ytre sine egne ønsker. Det er Familieretshuset, der beslutter, hvordan sagen fremføres, og hvordan børnene inddrages. Dette kan f.eks. indebære samtaler med børnene og indhentning af udtalelser fra daginstitutioner og skoler. 

Hvordan kan en jurist hjælpe dine kunder?

En jurist kan hjælpe med at forberede forælderen til mødet i Familieretshuset, så forælderen kender sin egen og sine børns retsstilling. Juristen kan også deltage i mødet ved Familieretshuset, hjælpe med at forhandle og vurdere de fremlagte forslag til samvær. Dette gælder for alle typer sager – ikke kun dem med et højt konfliktniveau. Mange finder det beroligende og givende at have en kyndig fagperson at drøfte sagen med. Hvis der ikke opnås en aftale, kan juristen også repræsentere sagen over for Familieretshuset og ved domstolene. 

Eksempler på i hvilke henseender vi kan hjælpe dine kunder

Hvis begge parter er enige om at samværsfordelingen skal være 7/7 eller 10/5, vil der ikke være behov for at få sagen forelagt Familieretshuset. Man kan her indgå en privat aftale. HELP hjælper dine kunder med at få oprettet en fair og ordentlig aftale.

Når man indgår en privat aftale, skal man være opmærksom på, at Familieretshuset kun ændrer i en privat aftale om samvær, hvis der er sket noget væsentligt siden aftalen blev indgået. Vi hjælper også dine kunder med at vurdere, hvorvidt aftalen evt. kan ændres af Familieretshuset.

Når børnebidragets størrelse skal fastsættes, er der flere ting, der spiller ind. Hvis man er enige om børnebidragets størrelse, kan man indgå en privataftale. En privataftale om bidrag er lige så gældende, som hvis Familieretshuset har fastsat et bidrag. Vi vejleder dine kunder til den bedste løsning, omend det er at indgå privat aftale eller få det fastsat af Familieretshuset.

Man har som udgangspunkt fælles forældremyndighed over sine børn, når man bliver skilt. Man skal derfor være enige om de væsentlige beslutninger i ens fællesbørns liv. Vi hjælper dine kunder med rådgivning omkring den aktuelle situation og hvordan de skal forholde sig i forhold til deling af børnene.  

Når man som forældre har et barn/børn sammen, men ikke bor sammen, skal barnet have bopæl hos den ene forælder. Den forældre, som barnet har bopæl hos, er bopælsforældre, mens den anden forældre betegnes samværsforældre.  

Selvom man har en 7/7-ordning vil barnet stadigvæk skulle have bopæl hos den ene forælder. Udgangspunktet når man har fælles forældremyndighed er, at man skal være enige om alle væsentlige beslutninger i forhold til ens barn.  
 
Dog kan bopælsforælderen på egen hånd bestemme, hvilken daginstitution barnet skal gå i, forhold vedrørende skolepsykolog og børnesagkyndig rådgivning samt træffe beslutning om flytning af barnet indenfor Danmarks grænser. 

Vi hjælper dine kunder med at danne sig et overblik over sine rettigheder og retsstilling, om man så er bopæls- eller samværsforældre.  

Læs også

Familien blev ramt, da teenagedatter blev krænket

Børn og samvær