Spring til indhold
Min side

Alt du bør vide om børnebidrag

Når man vælger at få et barn og ikke lever i et parhold eller ægteskab med barnets anden forældre, vil man kunne få udbetalt børnepenge. Udgangspunktet er, at forældrene selv skal indgå en aftale om bidraget. Læs mere om, hvad børnebidrag er for en størrelse og hvad du bør vide om det.

Indholdsfortegnelse

Læs også om

Anchor tag: 1

Hvad er børnebidrag?  

Børnebidrag er et bidrag man betaler til den forældre, der bor sammen med barnet dvs., har bopælsadresse, og man har fået barn med. Som udgangspunkt skal man som forældre selv indgå en aftale om bidraget. Man kan finde en blanket på Familieretshusets hjemmeside til indgåelse af en privat aftale. Denne aftale skal helst indgås skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.  

Hvis I ikke kan nå til enighed om bidraget kan man anmode Familieretshuset om at træffe en afgørelse. Hvis I har en 7/7 eller 8/6 ordning og desuden deler udgifterne til barnet, vil der normalt ikke blive fastsat et bidrag.  
Man skal desuden være opmærksom på, at børnebidraget ikke er en offentlig ydelse såsom børne- og ungeydelse eller børnetilskud. 

Anchor tag: #2

Hvor meget får man i børnebidrag? 

Udgangspunkt er som sagt efter aftale og I kan i jeres privataftale sætte bidraget som I ønsker og efter hvad I finder fair. 

Hvis familieretshuset skal fastsætte børnebidrag, bliver det gjort ud fra vedtaget bidragssatser, som årligt reguleres. Børnebidraget vil bestå af et grundbeløb og et tillæg, som bliver betegnet som ”normalbidrag”. For 2023 er grundbeløbet 1328 kr. om måneden og tillægget er 172 kr. om måneden, hvorfor man i 2023 vil få udbetalt 1.500 kr. om måneden. Familieretshuset kan beslutte der skal udbetales et forhøjet bidrag i særlige tilfælde.  

Beløbene kan variere alt efter ens indkomst. Du kan se bidragssatserne for 2023 på Familieretshusets hjemmeside her.

Anchor tag: #3

Hvornår skal jeg stoppe med at betale børnebidrag? 

Retten til at modtage børnebidrag frafalder automatisk når barnet fylder 18 år. Hvis I har indgået en privataftale, kan bidraget frafalde tidligere i henhold til aftale. Hvis Familieretshuset har fastsat bidraget, skal det udbetales forud hver den første i måneden.

Hvis Familieretshuset har fastsat bidraget og bidraget, ikke udbetales af bidragsbetaleren kan Udbetaling Danmark i visse situationer udbetale børnebidrag på forskud. Der kan ikke udbetales mere fra Udbetaling Danmark end normalbidraget. Man kan derfor ikke få udbetalt det fulde fastsatte beløb, hvis man har fået et forhøjet bidrag.  

Anchor tag: #4

Hvad er forhøjet børnebidrag? 

Et forhøjet børnebidrag er et bidrag der er fastsat til over 1.500 kr., som udgør normalbidraget.  

Anchor tag: #5

Kan børnebidrag fratrækkes i SKAT?

Du får automatisk dit fradrag, når du betaler gennem Udbetaling Danmark. 

Hvis du betaler uden om Udbetaling Danmark, skal du selv skrive dit bidrag på årsopgørelsen. 

Fradragets værdi er ca. 27 %. Du kan læse mere om dette på skat.dk her.

Hvis dit barn modtager mere end normalbidraget, bliver barnet beskattet af den del, der overstiger normalbidraget. Beløbet kommer automatisk med på barnets årsopgørelse, hvis du har oplyst barnets cpr-nummer. 

Læs også

Børn og samvær

Separation og skilsmisse